Serbest Bölgeye Verilen Tamir Bakım Onarım Ve Servis Hizmetleri Bölge İçindeyse İstisna Olduğu Bölge Dışında İse Kdv Ye Tabi Tutulması Hk.

Serbest Bölgeye Verilen Tamir Bakım Onarım Ve Servis Hizmetleri Bölge İçindeyse İstisna Olduğu Bölge Dışında İse Kdv Ye Tabi Tutulması Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Serbest Bölgeye Verilen Tamir Bakım Onarım Ve Servis Hizmetleri Bölge İçindeyse İstisna Olduğu Bölge Dışında İse Kdv Ye Tabi Tutulması Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-119

02/12/2010

Konu

:

Serbest bölgeye verilen tamir bakım onarım ve servis hizmetlerinde istisna olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin … Serbest Bölgede faaliyette bulunan firmalara yapacağı tamir, bakım, onarım ve servis hizmetlerinin katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV  Kanununun 1/1 inci maddesi ile Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabi tutulmuştur.

Aynı Kanunun 17/4-ı maddesinde, serbest bölgelerde verilen hizmetlerin KDV den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

İstisna uygulaması serbest bölge içinde gerçekleşen hizmet ifalarına yönelik olup, işlemleri yapanların serbest bölge içinde faaliyette bulunup bulunmamaları istisna uygulamasına engel değildir. Söz konusu bölgelerde faaliyette bulunma ruhsatının bulunup bulunmaması da istisna uygulamasını etkilememektedir.

Dolayısıyla, Türkiye’de ya da yurt dışında mukim firmaların ya da serbest bölgelerde faaliyette bulunan firmaların serbest bölge içinde ifa ettikleri hizmetler Kanunun 17/4-ı maddesi gereğince KDV den istisnadır.

Buna göre, serbest bölge dışında faaliyette bulunan firmanız tarafından serbest bölgeye gidilerek serbest bölge içinde hizmet ifasında bulunulması halinde verilen bu hizmetin Kanunun 17/4-ı maddesi uyarınca KDV den istisna olması, hizmetin serbest bölge dışında bulunan işyerinizde verilmesi halinde ise genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

    

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Serbest Bölgeye Verilen Tamir Bakım Onarım Ve Servis Hizmetleri Bölge İçindeyse İstisna Olduğu Bölge Dışında İse Kdv Ye Tabi Tutulması Hk.

02.12.2010

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-119

Top
Menu