Tiyatro Hizmetinde Kdv Oranı Hk.

Tiyatro Hizmetinde Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tiyatro Hizmetinde Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-2257

23/07/2012

Konu

:

Tiyatro hizmetinde KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kültür ve sanat hizmeti icra eden firmanız tarafından belediyelerden kiralanan kültür merkezleri ve salonlarda gösterime sunulmak üzere, tüzel ve gerçek kişilerden tiyatro hizmeti alındığı belirtilerek, firmanıza tiyatro hizmeti veren firmaların keseceği faturalarda uygulanması gereken KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün 16 ıncı sırasında; sinema, tiyatro, opera, bale, müze giriş ücretlerinde % 8 oranında KDV uygulanacağı belirtilmektedir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, firmanızca tüzel ve gerçek kişilerden alınan tiyatro hizmeti, Kararname eki (II) sayılı listede yer almadığından %18 oranında KDV ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tiyatro Hizmetinde Kdv Oranı Hk.

23.07.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-2257

Top
Menu