Yağmurlama Ek Ve Parçaları, Damla Sulama Ek Ve Parçaları, Damla Sulama Ana Hat Boruları Ve Fıskiye Ürünleri Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Yağmurlama Ek Ve Parçaları, Damla Sulama Ek Ve Parçaları, Damla Sulama Ana Hat Boruları Ve Fıskiye Ürünleri Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yağmurlama Ek Ve Parçaları, Damla Sulama Ek Ve Parçaları, Damla Sulama Ana Hat Boruları Ve Fıskiye Ürünleri Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-271

20/07/2010

Konu

:

Yağmurlama ek ve parçaları, damla sulama ek ve parçaları, (yassıve yuvarlak-basınç ayarlı-düz damla sulama) damla sulama ana hat boruları ve sprink (fıskiye) ürünleri tesliminde uygulanacak KDV oranı

İlgide kayıtlı dilekçenizde, yağmurlama ek parçaları, damla sulama ek parçaları, (yassı ve yuvarlak-basınç ayarlı-düz damla sulama) damla sulama ana hat boruları ve spring ürünleri teslimlerinde uygulanması gereken KDV oranları hakkında görüş talep edilmektedir.

KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı listenin (B) bölümünün 28 inci sırasında, ” 8424.81: Tarıma veya bahçeciliğe ait olanlar (sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar)” sayılarak bu cihazların teslim ve ithalinde vergi oranı  %8 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, damlama sulama sistemi ile yağmurlama ve sulama başlığı (spring)- tabanca olarak isimlendirilen sistem, TGTC nin 8424.81 tarife pozisyonuna ait “8424.81.10.00.00 Sulama cihazları” GTİP No sunda yer aldığından (II) sayılı listenin (B) bölümünün 28 inci sırası kapsamında değerlendirilerek bunların yurt içi teslim ve ithalinde %8 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

Ancak, 2007/13033 sayılı BKK ya ekli (II) sayılı listenin (B) bölümünün 28 inci sırasında GTİP No ları itibariyle sayılan eşyalar arasında, bu sırada sayılan eşyaların aksam ve parçalarına yer verilmediğinden, sulama sistemlerine ait aksam ve parçaların tesliminin ise genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yağmurlama Ek Ve Parçaları, Damla Sulama Ek Ve Parçaları, Damla Sulama Ana Hat Boruları Ve Fıskiye Ürünleri Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

20.07.2010

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-271

Top
Menu