Yurtiçi Teslimi Ve İthali Genel Oranda (%18) Kdv’ye Tabi Bulunan Ürünler Hakkında.

Yurtiçi Teslimi Ve İthali Genel Oranda (%18) Kdv’ye Tabi Bulunan Ürünler Hakkında.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI : B.07.1.GİB.0.01.53/5328-2646

KONU:

…………………….. MEDİKAL ELEKTRONİK SAN VE TİC. A.Ş.

………………………

İLGİ :  a) ………….. tarih ve ………….. sayılı yazı

             b) …………. tarihli dilekçeniz.

           

İlgi (a)’da kayıtlı …………….. Bakanlığı ……….. Genel Müdürlüğü tarafından Başkanlığımıza gönderilmiş olan yazı ekinde yer alan dilekçenizde ithalini yapmakta olduğunuz “9010.10.00.10.11, 9022.90.10.00.00, 9022.30.00.00.00 ve 9022.90.90.10.00” GTİP No’lu ürünlerin tabi olduğu KDV oranının %8’e indirilmesini talep ettiğiniz anlaşılmakta olup, söz konusu dilekçeniz ile ilgili olarak Başkanlığımızca aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 28. maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 17.07.2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Kararnameye ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18, I sayılı listede yer sayılan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

Öte yandan dilekçenizde belirtilen “9010.10.00.10.11, 9022.90.10.00.00, 9022.30.00.00.00 ve 9022.90.90.10.00” GTİP No’lu ürünler (I) ve (II) sayılı listeler kapsamında bulunmamakta olup, bu ürünlerin yurtiçi teslimi ve ithali genel oranda (%18) KDV’ye tabi bulunmakla birlikte, KDV oranlarında değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Kurulu’na ait bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                      Başkan a.

Özelge:Yurtiçi Teslimi Ve İthali Genel Oranda (%18) Kdv’ye Tabi Bulunan Ürünler Hakkında.

15.06.2009

B.07.1.GİB.0.01.53/5328-2646

Top
Menu