Paket Program Ve Yazılım Satışlarınız Tevkifat Uygulanacak İşlemler Kapsamına Girmemektedir.

Paket Program Ve Yazılım Satışlarınız Tevkifat Uygulanacak İşlemler Kapsamına Girmemektedir.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Paket Program Ve Yazılım Satışlarınız Tevkifat Uygulanacak İşlemler Kapsamına Girmemektedir. 

MALIYE BAKANLIGI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI    : B.07.0.GEL.0.53/5309-182 

KONU :

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

……………………….

………………/ANKARA

İlgi:25.11.2004 tarih ve 4154 sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, şirketinizin çeşitli kamu kurumları ile müteahhitlik ve mühendislik firmalarına ……. marka adı altında sattığı mühendislik ve coğrafi bilgi sistemi paket programlarının ve yazılımlarının katma değer vergisi tevkifati kapsamında olup olmadığı hususunda Bakanlığımız görüşü talep edildiği anlaşılmıştır.

91 Sen No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğin A/2 Bölümünde sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapacak kuruluşlar sayılmıştır. Bu kuruluşlar tarafından söz konusu Tebliğin A/3 bölümünde belirtilen, yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakim ve onarım hizmetleri, her türlü yemek servisi, danışmanlık ve denetim hizmetleri alımlarına ait olan bedel üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinin Tebliğde belirtilen oranlara göre belirlenecek kısmı bu kurum ve kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla beyan edilmek ve ödenmek üzere tevkifata tabi tutulacaktır.

Buna göre, paket program ve yazılım satışlarınız tevkifat uygulanacak işlemler kapsamına girmemektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Paket Program Ve Yazılım Satışlarınız Tevkifat Uygulanacak İşlemler Kapsamına Girmemektedir.

14.12.2004

B.07.0.GEL.0.53/5309-182-59772

Top
Menu