Malul Ve Engelliler Tarafından İlk İktisabında Ötv İstisnası

  T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI   : B.07.1.GİB.0.52-5200.07-327/103269

KONU :

                                                                                                                                 28.12.2006

                                                                               

İLGİ:  ………… tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7. maddesinin 5228 sayılı Kanunla değişik 2 numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm3’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm3’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık dereceleri % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak, 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin 7 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile değişik (7.2.1.2) bölümünde açıklandığı gibi, Kanunda belirtilen araçların;

1. Sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler tarafından ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır. Bu istisna uygulamasında, araçları bizzat kullanma şartı aranılmamakta ve özel tertibat yaptırılmasına da gerek bulunmamaktadır. Sakatlık derecesinin % 90 veya daha fazla olduğuna dair yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporunun, araçların ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapanlar tarafından vergi dairesine verilecek ÖTV beyannamesine eklenmesi gerekmektedir. Bu araçların ithalinde ise söz konusu rapor ilgili gümrük idaresine verilecektir.

2. Bizzat kullanılmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiş olup, bu durumda sakatlık derecesinin % 90 ve üzerinde olması şartı aranılmamaktadır. Söz konusu araçların sakatlık derecesi % 90’ın altında olan malul ve engelliler tarafından ilk iktisabında ÖTV istisnasından faydalanılabilmesi için, “H” sınıfı sürücü belgesine sahip olma ve araçta sakatlığa uygun özel tertibat yaptırma şartları aranılmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                         Başkan a.

Özelge:Malul Ve Engelliler Tarafından İlk İktisabında Ötv İstisnası

28.12.2006

B.07.1.GİB.0.52-5200.07-327/103269

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Malul Ve Engelliler Tarafından İlk İktisabında Ötv İstisnası
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu