3908.10.00.00.19 Gtip Numaralı Eşyanın Kdv Oranı

3908.10.00.00.19 Gtip Numaralı Eşyanın Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup   Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742- KDV.21-78266

02/09/2015

Konu

:

3908.10.00.00.19 GTİP   numaralı

eşyanın KDV oranı

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin “3908.10.00.00.19 Diğerleri” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında yer alan, ticari hayatta “Polyamide-6” olarak isimlendirilen ürünün Şirketinizce iplik imalatında kullanıldığı ifade edilmekte ve ithal edildiği şekli ile satışının yapılmadığı belirtilerek bu eşyaya uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin “B” bölümünün;

            – 3. sırasında, “İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler)”,

            – 4. sırasında, “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler”

            sayılmıştır.

            TGTC’nin 39. faslına ait 39.08 tarife pozisyonunda “Poliamidler (ilk şekillerde)” tanımlanmış olup, bu tarife pozisyonuna ait GTİP No.ları arasında “3908.10.00.00.19 Diğerleri” GTİP No.su da yer almaktadır.

            Buna göre, “3908.10.00.00.19” GTİP No’sunda yer alan ve ticari hayatta Polyamide-6 olarak isimlendirilen eşyanın;

            – İplik imali için hazırlanan her nevi flamentler, lifler ve benzeri kapsamında olması halinde KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin B-3. sırasında değerlendirilerek, ithal veya tesliminin % 8 oranında,

            – Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş mensucat, vatka ve keçe ile bunların söz konusu maddelerle emdirilmiş, sıvanmış veya lamine edilmiş olması halinde, yine aynı listenin B-4. sırasındaki mensucat kapsamında değerlendirilerek, ithal veya tesliminin % 8 oranında,

            – Ancak pamuklu, yünlü, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş herhangi bir mensucat, vatka veya keçe olmaksızın; sentetik, suni, kauçuk veya yapışkan gibi diğer maddelerin doğrudan ısı ile veya diğer şekillerde kimyevi maddelerle tabaka, levha, şerit şeklinde hazırlanmış olanları, KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin B bölümünün söz konusu sıraları kapsamında yer almayacağından, ithal veya tesliminin genel oranda (% 18)

            KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:3908.10.00.00.19 Gtip Numaralı Eşyanın Kdv Oranı

02.09.2015

B.07.1.GİB.4.34.17.01- KDV.21-78266

Top
Menu