9021.10.10.00.11. Gtip No.lu Ürünün Kdv Oranı Hk.

9021.10.10.00.11. Gtip No.lu Ürünün Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1036

21/07/2011

Konu

:

9021.10.10.00.11. GTİP No.lu ürünün KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesi neticesinde; ayak bozukluklarını gidermek için ortopedik bir malzeme olan 9021.10.10.00.11 G.T.İ.P. numaralı ürünün tesliminde uygulanacak KDV oranı hakkında tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarihinde yayımlanan 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV oranları, bu Karar ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

            Söz konusu Kararnameye ekli II sayılı listenin B bölümünün 22 nci sırasında, 2008/13902 sayılı Kararname ile 20/7/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmış ve 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı kararname eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (GTİP) 90.21 pozisyonunda yer alan eşyaların teslimi ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetlerinde KDV oranı %8 olarak tespit edilmiştir.

             Söz konusu90.21. GTİP No.sunda “Ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil); cebireler, gudyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar (aksam, parça ve aksesuarlar hariç)” bulunmaktadır.

            Buna göre, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 9021.10.10.00.11 tarife pozisyonunda yer alan “Vücudun Şekil ve Bozukluklarını Önlemeye veya Düzeltmeye Mahsus Cihazlar” açıklamalı ürünün teslimi (%8) oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:9021.10.10.00.11. Gtip No.lu Ürünün Kdv Oranı Hk.

21.07.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1036

Son Yorumlananlar
Top
Menu