9021.39.90.00.13 Gtip No.lu Ürünün Kdv Oranı.

9021.39.90.00.13 Gtip No.lu Ürünün Kdv Oranı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

9021.39.90.00.13 Gtip No.lu Ürünün Kdv Oranı. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84974990-130[28-2012/22]-704

10/07/2013

Konu

:

9021.39.90.00.13 GTİP No.lu ürünün KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ve üretimini yaptığınız ortopedik ve medikal ürünlerinin üretiminde kullanılan hammaddelerin tarafınıza yapılacak teslimlerinde uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV oranları, bu Karar ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiş olup konuya ilişkin görüşümüz aşağıda açıklanmıştır.

1- Söz konusu Kararnameye ekli II sayılı listenin B bölümünün; 22.sırasında “18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 90.21 tarife pozisyonu da sayılmıştır. Dolayısıyla bu tarife pozisyonuna ait GTİP no.ları arasında yer alan 9021.39.90.00.13 Diğer uzuv organ ve iç protezleri” kapsamında olduğu belirtilen ürünlerinizin teslimi %8 oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır.

2- Söz konusu II sayılı listenin B bölümünün 18. sırasında ise “Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler” tanımlanmıştır. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ve ithaline izin verilen Beşeri Tıbbı ürünlerin teslimi bu kararın yürürlüğü olan 31.12.2007 tarihinden itibaren %8 oranında KDV’ye tabi bulunmaktaydı. Bu sırada 20.02.2012 tarih ve 2012/2931 sayılı Kararname ile yapılan düzenleme ile bu Kararnamenin yürürlüğü olan 25.03.2012 tarihinden itibaren “Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler”in teslimi % 8 oranında KDV ye tabi tutulmuştur.

Dolayısıyla beşeri tıbbi ürünlerin kendi içinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde bulunan ham maddeler söz konusu 18. sıra kapsamında yer almaktadır. Ancak, firmanız tarafından imal edilen ve tıbbi ürün statüsünde ve TGTC’nin “9021.39.90.00.13 Diğer uzuv ve organ iç protezleri” GTİP No.sunda olduğu belirtilen ortopedik ve medikal ürünler Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmakta veya ithaline izin verilmekte olsa da “beşeri tıbbi ürün” mahiyetinde bulunmamaktadır. Bu nedenle, firmanız tarafından imal edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ortopedik ve medikal ürünlerine ait hammaddelerin teslimi genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:9021.39.90.00.13 Gtip No.lu Ürünün Kdv Oranı.

10.07.2013

84974990-130[28-2012/22]-704

Top
Menu