Balık Yağının Kdv Oranı Hk.

Balık Yağının Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1046

21/07/2011

Konu

:

Balık yağının KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, TGTC nin 1504.10.10.90.00 GTİP numarasından ithali gerçekleştiren balık yağının dahildeki teslimi ile ithalinde uygulanacak katma değer vergisi oranı hususunda bilgi istenilmektedir.

             Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

             Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı Eki II sayılı listenin “A” bölümünün 11 inci  sırasında “15 no.lu fasılında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar” ibaresi yer almaktadır.

             TGTC nin 15 inci faslı; “Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri, hazır yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar” ı içermektedir. Bu fasla ait GTİP numaraları  arasında “1504.10.10.90.00 Diğerleri (Balık karaciğerlerinin sıvı yağlarıve bunların fraksiyonları)” de sayılmıştır.

            Bu durumda, katma değer vergisi oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki II sayılı listenin “A) Gıda Maddeleri” bölümünün 11 inci  sırasında sayılan 15 inci fasıldaki yağlardan “insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli yağlar” arasında “1504.10.10.90.00 Diğerleri (Balık karaciğerlerinin sıvı yağları ve bunların fraksiyonları)” de yer aldığından, balık yağı veya fraksiyonlarının bu sıra kapsamında değerlendirilerek, ithal veya tesliminde % 8 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Balık Yağının Kdv Oranı Hk.

21.07.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1046

Top
Menu