Bir ülkenin vergi mevzuatının yapısı ekonomik performansının önemli bir belirleyicisidir. İyi yapılandırılmış bir vergi kanunu ile vergi mükelleflerinin hükümetin öncelikleri için yeterli gelir elde etmesi, ekonomik kalkınmaya uyması ve teşvik edilmesi kolaydır. Buna karşın, zayıf yapılandırılmış vergi sistemleri maliyetli olabilir, ekonomik karar verme yetisini bozabilir ve iç ekonomilere zarar verebilir.

Bir ülkenin vergi mevzuatının yapısı ekonomik performansının önemli bir belirleyicisidir. İyi yapılandırılmış bir vergi kanunu ile vergi mükelleflerinin hükümetin öncelikleri için yeterli gelir elde etmesi, ekonomik kalkınmaya uyması ve teşvik edilmesi kolaydır. Buna karşın, zayıf yapılandırılmış vergi sistemleri maliyetli olabilir, ekonomik karar verme yetisini bozabilir ve iç ekonomilere zarar verebilir.

Birçok ülke bu sorunu tanımakta ve vergi kodlarını yeniden düzenlemektedir. Geçtiğimiz birkaç on yıl boyunca, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) genelinde kurumsal ve bireysel gelirlere ilişkin marjinal vergi oranları önemli ölçüde azalmıştır. Şimdi, çoğu ülke bordro vergileri ve katma değer vergileri (KDV) gibi geniş tabanlı vergilerden önemli miktarda gelir elde etmektedir.

Bir ülkenin vergi sisteminin tarafsız ve rekabetçi olup olmadığını ölçmek için Uluslararası Vergi Rekabet Endeksi, 40’tan fazla vergi politikası değişkenine bakar. Bu değişkenler sadece vergi seviyesini değil aynı zamanda vergilerin nasıl yapılandırıldığını da ölçmektedir. Endeks, bir ülkenin kurumlar vergisine, bireysel gelir vergisine, tüketim vergisine, emlak vergisine ve yurtdışında kazanılan karlara yapılanlara bakar. Uluslararası Vergi Rekabet Endeksi, gelişmiş ülkelerin vergi kodlarının nasıl karşılaştırıldığına dair kapsamlı bir genel bakış sunar, bazı vergi yasalarının neden reform için iyi veya kötü modeller olarak öne çıktığını açıklar ve vergi politikası hakkında nasıl düşünüleceği konusunda önemli bilgiler sağlar.

2019

dsw

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
Ülke Sıra Puan Kurumlar Vergisi Şahıs Vergileri Tüketim Vergileri Mülkiyet Vergileri Uluslararası Vergiler
Estonya 1 100 2 1 9 1 11
Yeni Zelanda 2 86.3 24 4 6 2 9
Letonya 3 86 1 6 29 6 7
Litvanya 4 81.5 3 3 24 7 17
İsviçre 5 79.3 8 10 1 34 1
Lüksemburg 6 77 23 16 4 19 5
Avustralya 7 76.4 28 15 8 3 12
İsveç 8 75.5 6 19 16 5 14
Hollanda 9 72.5 19 21 12 12 3
Çekya 10 72.2 9 5 34 13 6
Slovakya 11 71.4 14 2 33 4 31
Avusturya 12 71.4 17 29 11 10 4
Türkiye 13 69 18 7 20 18 16
Macaristan 14 68.6 4 8 35 25 2
Kanada 15 67 20 25 7 20 18
Almanya 16 66.9 26 26 10 16 8
İrlanda 17 66.9 5 33 23 11 13
Finlandiya 18 66.8 7 27 15 14 23
Norveç 19 66.2 12 13 18 24 20
Slovenya 20 65.1 10 17 30 22 15
Amerika Birleşik Devletleri 21 63.7 21 24 5 29 28
İzlanda 22 61.8 11 28 19 23 22
İspanya 23 60.3 22 14 14 32 19
Danimarka 24 60.1 16 34 17 8 29
Birleşik Krallık 25 60.1 15 22 22 31 10
Kore 26 59.5 33 20 2 26 34
Belçika 27 57.2 25 11 26 27 25
Japonya 28 57.1 36 32 3 30 21
Meksika 29 54.2 32 12 25 9 35
Yunanistan 30 52.9 29 18 31 28 26
İsrail 31 51.9 27 36 13 15 33
Şili 32 49.1 30 23 28 17 36
Portekiz 33 46.6 34 30 32 21 30
İtalya 34 44 31 31 27 35 27
Polonya 35 43.5 13 9 36 33 32
Fransa 36 42.7 35 35 21 36 24

Geçen Yıldan Önemli Değişiklikler

Belçika

Bir Avrupa Birliği direktifinin bir dizi uluslararası vergi kuralını kabul ettikten sonra Belçika’nın sıralaması 22’den 27’ye düşmüştür. Belçika şimdi hem Uluslararası Kontrol Kuruluşları hem de uluslararası vergi düzenlemeleri sıralamasında zarar veren hassas aktifleştirme kurallarına sahip olarak gözükmektedir.

Kanada

Kanada, makine ve binalara yapılan sermaye yatırımları için borç paylarını genişleterek, kurumlar vergisi matrahını ayarlamıştır. Kısa vadeli varlıklar için tam harcama sağlayarak ABD’yi takip eden Kanada’nın sıralaması 20’den 15’e yükselmiştir.

İrlanda

İrlanda’nın sıralaması, yeni Kontrollü Yabancı Şirketler rejimini kabul ettikten sonra 14’ten 17’e düşmüştür. Bu kurallar, yalnızca vergi amaçlı (orijinal olmayan düzenlemeler) yabancı bir iştirakten kazanılan veya atfedilen pasif gelire vergi uygular. Bu uluslararası vergi düzenlemeleri için İrlanda’nın sıralaması ve puanı düşmüştür.

Kore

Kore, 2019 yılında, gelecekteki vergi borcunu cari zararlarla telafi etme yeteneğini azaltmaya devam etmiştir. Zararların 10 yıl boyunca taşınmasına izin verilmekte, ancak büyük şirketler için vergilendirilebilir gelirin yüzde 60’ı ile sınırlandırılmaktadır. Kore’nin sıralaması 24’ten 26’ya düşmüştür.

Polonya

Polonya, nitelikli fikri mülkiyet geliri konusunda yüzde 5 oranında vergi azalması sağlayan bir patent değerlendirme teklifini kabul etmiştir. Polonya’nın sıralaması bu nedenle 32’den 35’e düşmüştür.

Slovenya

Diğer bazı AB ülkelerinde olduğu gibi, Slovenya da yeni Kontrollü Dış Kurumlar mevzuatını kabul etmiştir. Yeni kurallar pasif gelire uygulanır. Slovenya’nın sıralaması 17’den 20’ye düşmüştür.

Türkiye

Türkiye’nin sırası 2019 yılında 16’dan 13’e yükselmiştir. Kurumsal gelir, bireysel gelir ve tüketim vergileri ile uyum süresinin üç ölçüsü, son birkaç yılda önemli iyileşmeler göstermiştir. Ortalama kurumlar vergisi uyum süresi 2018’de 44,5’dan 24 saate düşmüş; bireysel gelir vergisi uyum süresi 2018’de 91 saatten 71 saate düşmüş ve tüketim vergisi uyum süresi 80 saatten 75 saate düşmüştür.

Link: https://taxfoundation.org/2019-international-index/

International Tax Competitiveness Index 2019

Yazar: Daniel Bunn, Elke Asen

Çeviri: Veysel Arslan

ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top
Menu