Çanta KDV Oranı Nedir?

?

Çanta KDV oranı nedir? Bu yazımızda çeşitli materyallerden çantalar için uygulanması gereken KDV oranı konusunda bilgiler edineceksiniz.

Çanta Nedir?

TDK’ye göre çanta bir taşıma kabıdır.

Çantalar çok farklı materyallerden üretilebilmekte ve çok farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Ancak taşıma maksadı çanta için daha fazla ön plana çıkmaktadır. Örneğin çantanın fonksiyon itibariyle bir kılıftan ayrılmasını görece sağlayabilmektedir. Elbette çantanın koruyuculuk özelliği de bulunmaktadır. Çanta teslim ve ithalatında uygulanması gereken KDV oranı aranırken çantanın hangi materyalden üretildiği kısmen önem taşımaktadır.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Çanta Teslimlerinde Uygulanması Gereken KDV Oranı Nedir?

24/12/2017 tarih ve 2007/13033 Karara ekli (II) sayılı listenin 8. sırasında “Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,” ifadesine yer verilerek çantaların tesliminde %8 oranında KDV uygulanması gerektiği hususu düzenlenmiştir. Salt KDV oranları listesi üzerinden gidilmesi bu kapsamda yanıltıcı olmaktadır. Çünkü Vergi İdaresi daha sonra 60 Sayılı KDV Sirkülerinde bu tanıma bazı sınırlamalar getirmiştir:

Her nevi maddeden, bavullar, valizler, okul ve evrak çantaları, el çantaları, bilgisayar çantaları, spor çantaları, erzak çantaları, sırt çantaları, portföyler, (cüzdangözlük kılıfları, dürbün mahfazalarıfotoğraf makinesi mahfazası, müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca, bıçak kılıfları, sigara ve tabaka kutuları mahfazaları ve benzeri mahfazalar ile yorgan, battaniye, yatak örtüsü v.b.’nin ambalajı mahiyetindeki plastik veya benzerlerinden çanta şeklindeki mahfazalar hariç).

Sirkülerde yapılan açıklamalara bakılırsa kılıf, koruma, muhafaza mahiyetindeki çantalar ile ambalaj mahiyetindeki plastik ve benzerlerinden çantalar hariç tüm çantalar için %8 oranında KDV uygulaması gerekmektedir.  Vergi idaresi daha önce vermiş olduğu özelgelerle bu konudaki görüşünü tekrar etmiştir.

çanta notebook çantası tablet bilgisayar kılıfı plastik poşet çanta kdv oranı

Plastik Poşet ve Çanta Üretiminde KDV Oranı

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 27/07/2016 tarih ve 50426076-130[28-2015/20-1248]-124 sayılı özelgede plastik poşet ve çanta üretiminde uygulanması gereken KDV oranına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur:

Diğer taraftan, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 39.23 tarife pozisyonunda “Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; …” tanımlanmıştır.

Buna göre, 3923.10.00.00.00 GTİP No.sundan beyan edilen plastik poşet ve plastik çanta, sözü edilen BKK eki II sayılı listenin B/8 inci sırası kapsamında yer almadığından, bunların ithal veya tesliminin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bu yaklaşımda çantanın bir aksesuar ve giyim eşyası olması boyutuyla indirimli orana tabi olduğu fikri ağır basmaktadır. Buna karşın poşet çantalar da birer çanta olmasına karşın aynı kapsamda değerlendirilmemiştir. Bu yüzden plastikten ve benzeri materyalden üretilen koruyucu taşıyıcı çantalar %18 oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır.

Notebook Çantası ve Tablet Bilgisayar Kılıfı KDV Oranı

Kılıf versus çanta, aksesuar versus muhafaza çarpışmasında İstanbul Vergi İdaresi Başkanlığı tarafından verilen 31/01/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-382 sayılı özelge örnek açıklamalar barındırmaktadır:

Konuyla ilgili olarak Başkanlğımız internet sitesinde yayınlanan 60 sayılı KDV Sirkülerinde de açıklandığı üzere hangi maddeden mamul olursa olsun el çantaları, spor çantaları, erzak çantaları, sırt çantaları, portföyler (cüzdan, gözlük kılıfları, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinesi mahfazası, müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca, bıçak kılıfları, sigara ve tabaka kutulan mahfazaları ve benzeri mahfazalar hariç) %8 oranında KDV ye  tabidir.

            Yukardaki açıklamalar çerçevesinde, şirketinizce yurt dışından ithal edilen notebook çantası teslimi söz konusu Kararname eki ( II ) sayılı listenin “B-Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 8.sırası kapsamında % 8 oranında  KDV’ye tabi olacak, tablet bilgisayar kılıfları ise söz konusu Kararname eki listelerde yer almadığından % 18 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

Her ne kadar vergi idaresinin eşyalarımızın yıpranmasını yeğleyen bir tutumu olduğu düşünülse de özünde yapılan ayrımın giyim eşyası olma ya da olmama kapsamında olduğu ağır basmaktadır.

Louis Vuitton Çantadan Daha Fazla KDV Oranına Tabi Pazar Poşeti

Yazımızın bu kısmında Şükrü Hocayı anmadan konuyu bitirmeyelim. Kendisinin de ifade ettiği üzere,

Hermes, Prada, Moschino, Nina Ricci, Yves Saint Laurent, Gucci, Christian Dior, Lanvin gibi bir çantanın fiyatına ortalama bir çocuğun ilk, orta ve lise öğretimini tamamlayabileceğimiz bir konjonktürde pazar poşetine daha fazla KDV ödediğimizi unutmayalım yeter.

ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top
Menu