Belediye Tarafından İhale Sonucunda Satışı Yapılacak Ucunda Kırıcı Aparatı Takılı Kulesi 360 Derece Dönebilen Paletli Ya Da Lastik Tekerlekli Ekskavatörün % 8 Oranında, Yalnızca Kırıcı Aparatın % 18 Oranında; Renault Marka Kullanılmış Binek Otonun Satışın

Belediye Tarafından İhale Sonucunda Satışı Yapılacak Ucunda Kırıcı Aparatı Takılı Kulesi 360 Derece Dönebilen Paletli Ya Da Lastik Tekerlekli Ekskavatörün % 8 Oranında, Yalnızca Kırıcı Aparatın % 18 Oranında; Renault Marka Kullanılmış Binek Otonun Satışın
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-701-168-5

08/06/2010

Konu

:

KDV oranı

İlgide kayıtlı yazınızda, Belediyenize ait 1998 model Peugeot minibüs, 1996 model İveco marka otobüs, 1992 model Renault marka binek otosu ile iş makineleri olan ekskavatör kırıcı ile 4×4 Hidromek kazıcı yükleyicinin ihale yoluyla satılacağından bahisle, söz konusu araçların tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranının bildirilmesi istenilmektedir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Kararname eki I sayılı listenin 9 uncu sırasına göre, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan (87.02 pozisyonuna girenler hariç) kullanılmış olanların teslimi % 1 oranında KDV ye tabidir. Bu sırada yer alan “kullanılmış” deyimi 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade etmektedir.

Yine aynı Kararnamenin eki II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 29 uncu sırasında;

“18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

84.29.52.10.00.00 Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen)

84.29.52.90.00.11 Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makine ve cihazlar)

84.29.59.00.10.11 Beko loder (kazıcı yükleyici) 

… ” 

sayılmış, gümrük tarife cetvelinin bu istatistik pozisyon numaralarında yer alan malların teslimlerinde % 8 oranında KDV uygulanması kararlaştırılmıştır.

Buna göre;

– Yazınızda ekskavatör kırıcı olarak belirtilen iş makinesinin, ucunda kırıcı aparatı takılı iş makinesi mi yoksa sadece kırıcı aparatının mı olduğu tam olarak anlaşılamamakla birlikte; kastedilen ucunda kırıcı aparatı takılı kulesi 360 derece dönebilen paletli ya da lastik tekerlekli ekskavatör ise Kararname eki II sayılı listenin 29 uncu sırasına istinaden  % 8 oranında, yalnızca kırıcı aparat ise ekli listelerde yer almadığından % 18 oranında KDV’ye tabi tutulması,

– Renault marka kullanılmış binek otonun satışında % 1, 4×4 Hidromek kazıcı yükleyicinin satışında % 8, Peugeot minibüs ile İveco otobüsün satışında % 18 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı V.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Belediye Tarafından İhale Sonucunda Satışı Yapılacak Ucunda Kırıcı Aparatı Takılı Kulesi 360 Derece Dönebilen Paletli Ya Da Lastik Tekerlekli Ekskavatörün % 8 Oranında, Yalnızca Kırıcı Aparatın % 18 Oranında; Renault Marka Kullanılmış Binek Otonun Satışın

08.06.2010

B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-701-168-5

Top
Menu