Burun Estetiği Ameliyatının Kdv Den İstisna Olup Olmadığı Hk.

Burun Estetiği Ameliyatının Kdv Den İstisna Olup Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Burun Estetiği Ameliyatının Kdv Den İstisna Olup Olmadığı Hk.

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-E.58519

17.01.2019

Konu

:

Burun estetiği ameliyatının KDV den istisna olup olmadığı

   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı olarak özel muayenehanenizde Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu hastalara yapılan burun estetiği ameliyatının katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

   3065 sayılı KDV Kanununun; 13/l maddesinde, Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin KDV den istisna olduğu ancak Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetlerin istisna kapsamına dahil olmayacağı hüküm altına alınmıştır.

   KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/B-16.1.1. İstisna Kapsamına Giren Hizmetler” başlıklı bölümünde;

   “İstisna kapsamına Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri girmektedir. Söz konusu hizmetlerin münhasıran bu sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilmesi gerekmektedir.

   Koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kapsamı Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

   Saç ekimi, cilt bakımı, kırışıklık tedavisi, dolgu maddeleri uygulamaları gibi estetik amacıyla yapılan hizmetler bu istisna kapsamında değerlendirilmez.

   Koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile birlikte verilebilen konaklama, ulaşım, yemek gibi teslim ve hizmetler istisna kapsamına girmez.”

   açıklamalarına yer verilmiştir.

   Buna göre, özel muayenehanenizde Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere yapılan burun estetiği ameliyatının, KDV Kanununun 13/l maddesi kapsamında KDV’den istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.

   Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Burun Estetiği Ameliyatının Kdv Den İstisna Olup Olmadığı Hk.

17.01.2019

39044742-130[Özelge]-E.58519

Son Yorumlananlar
Top
Menu