Hardal Ve Aspir Tohumunun Kdv Oranı.

Hardal Ve Aspir Tohumunun Kdv Oranı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Hardal Ve Aspir Tohumunun Kdv Oranı. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

18008620-130[ÖZG-2012-84]-93

02/09/2013

Konu

:

Hardal ve aspir tohumunun KDV oranı

                İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 1207.60.00.00.00 ve 1207.99.96.00.00 numaralı pozisyonunda bulunan aspir tohumu ile 1207.50.90.00.00 numaralı pozisyonunda bulunan hardal tohumunun ithalinde uygulanması gereken KDV oranının bildirilmesi istenilmektedir.

                1- KDV oranları ile ilgili Kararnameleri birleştiren ve 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin “A) Gıda Maddeleri” bölümünün 10. sırasında “12 no.lu fasılında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları)” sayılmıştır.

                TGTC’nin 12. Faslı “Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yemi” kapsamaktadır.

                Bu faslın 1207.50 tarife alt pozisyonunda “hardal tohumu” tanımlanmış olup, bu pozisyon bütün, kırılmış, ezilmiş, soyulmuş veya kabukları alınmış, tohumluk olan veya tohumluk olmayan hardal tohumlarını kapsamaktadır. Hardal tohumu bu pozisyona ait “1207.50.10.00.00 Tohumluk olanlar” ve “1207.50.90.00.00 Diğerleri (Tohumluk olmayanlar)” GTİP No’larında ismen sayılmıştır.

                Tohumluk olan ve tohumluk olmayan her nevi hardal tohumu (baharatlık, yağlık, vb.) KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “A” bölümünün 10. sırası kapsamında olup, ithal veya teslimi %8 oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır.

                2- 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 23. sırasında “Küspe …. her türlü fenni karma yemler, … saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri ….” ibaresi yer almaktadır.

                Aspir tohumu, TGTC’nin 12.07 tarife pozisyonuna ait “1207.60.00.00.00 Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu (kırılmış olsun olmasın)” GTİP No’sunda ismen sayılmıştır. Aspir tohumunun tohumluk olanları ile tohumluk olmayanları da bu GTİP No’sunda yer almaktadır.

                Bu nedenle her nevi aspir tohumunun, 31.12.007 tarihinden itibaren söz konusu 23. sıradaki “….benzeri hayvan yemleri….” ibaresi kapsamında değerlendirilerek, ithal veya tesliminin %8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

                3- Özelge talep formunuzda; “1207.99.96.00.00” GTİP No’sundan ithal edildiği belirtilen aspir tohumu, 12.07 tarife pozisyonu ile ilgili “1207.60.00.00.00” GTİP No’sunda ismen sayıldığından, tarifenin genel kuralları açısından “1207.99.96.00.00” GTİP No’sunda da yer almamaktadır. “1207.99.96.00.00 Diğerleri” GTİP No’su palm meyvesi ve çekirdeği, pamuğun, hint yağının, susamın, hardalın, aspirin, kavunun, karpuzun ve haşhaşın tohumları dışındaki diğer yağlı tohumları ve meyveleri (kurutulmuş olsun olmasın) kapsamaktadır.

                Ancak, “1207.99.96.00.00” GTİP No’sundan ithal edilen eşyanın firmanız tarafından ayrıca bildirilmesi halinde, konunun yeniden değerlendirileceği tabiidir.

                Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hardal Ve Aspir Tohumunun Kdv Oranı.

02.09.2013

18008620-130[ÖZG-2012-84]-93

Top
Menu