Cebri İcra Yoluyla Satılan Makine Teçhizatın Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflerce Belge Kapsamında Satın Alınması İşlemi Katma Değer Vergisine Tabi Değildir.

Cebri İcra Yoluyla Satılan Makine Teçhizatın Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflerce Belge Kapsamında Satın Alınması İşlemi Katma Değer Vergisine Tabi Değildir.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Cebri İcra Yoluyla Satılan Makine Teçhizatın Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflerce Belge Kapsamında Satın Alınması İşlemi Katma Değer Vergisine Tabi Değildir. 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI     : B.07.0.GEL.0.54/5413-504

KONU :

KAHRANMARAŞ VALİLİĞİNE

(Defterdarlık:   Gelir Müdürlüğü)

İliniz 1. İcra Müdürlüğünden alman 28.01.2004 tarih ve 2002/2736 İflas sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiş olup; söz konusu yazıda……. Ticaret Sanayi A.Ş.’nin Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında teslim aldığı makina teçhizatın icra yoluyla satışı sırasında katma değer vergisi tahsil edilip edilmeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği gibi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-d’ maddesinde Hazinece yapılan taşınmaz mal satışları hariç müzayede mahallerinde ve gümrük depolannda yapılan satışlar katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

Öte yandan, aym Kanunun 13AT maddesinde Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Buna göre, …… Ticaret Sanayi A.Ş.’nin yatırım teşvik belgesi kapsamında teslim aldığı makina teçhizatın cebri icra yoluyla satışı işleminde katma değer vergisi aranılması gerekir. Ancak, söz konusu cebri icra yoluyla satılan makina teçhizatın Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflerce belge kapsamında satın alınması işlemi katma değer vergisine tabi değildir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Özelge:Cebri İcra Yoluyla Satılan Makine Teçhizatın Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflerce Belge Kapsamında Satın Alınması İşlemi Katma Değer Vergisine Tabi Değildir.

19.02.2004

B.07.0.GEL.0.54/5413-504

Son Yorumlananlar
Top
Menu