Çinko, Alüminyum, Bakır Ve Magnezyum Karışımından Elde Edilen Külçe Zamak İçin Tevkifat Uygulaması Hk.

Çinko, Alüminyum, Bakır Ve Magnezyum Karışımından Elde Edilen Külçe Zamak İçin Tevkifat Uygulaması Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Çinko, Alüminyum, Bakır Ve Magnezyum Karışımından Elde Edilen Külçe Zamak İçin Tevkifat Uygulaması Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.9-1965

31/07/2014

Konu

:

Çinko, alüminyum, bakır ve magnezyum karışımından elde edilen Külçe Zamak için tevkifat uygulaması.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ithal ettiğiniz külçe çinkoyu erittikten sonra içerisine belirli oranlarda alüminyum, bakır ve magnezyum katarak “külçe zamak” elde ettiğiniz, bu ürünün “çinko alaşım” olarak da adlandırıldığı ve külçe veya granül şeklinde de üretilebildiği belirtilerek, söz konusu “külçe zamak”ın KDV (katma değer vergisi) tevkifatına tabi olup olmadığı ile külçe veya granül şeklinde üretilmiş olmasının tevkifat uygulamasına etkisinin bulunup bulunmadığı hususlarındaki Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV  Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğerhallerde Maliye Bakanlığına vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda yetki verilmiştir.

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.1.) bölümünde;

            – Tebliğin (I/C-2.1.3.3.1.2.) bölümünde belirtilen külçe metallerin Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara tesliminde, (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı;

            -hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, alüminyum ve kurşun külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmayacağı; bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacağı; hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacağı;

            – Tevkifat kapsamına, her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, alüminyum ve kurşun külçelerinin tesliminin girdiği; slab, billet (biyet), kütük ve ingot teslimlerinin de bu uygulama bakımından külçe olarak değerlendirileceği

            – Yukarıda belirtilen metallerin, alışlarında tevkifat uygulanıp uygulanmadığına ve silisyum, magnezyum, mangan, nikel, titan gibi maddeler ihtiva edip etmediklerine bakılmaksızın, külçe, slab, biyet, kütük ve ingot haline getirilmiş şekilde satışında KDV tevkifatı uygulanacağı

            açıklanmışıtr.

            Buna göre, ithal ettiğiniz külçe çinkoyu erittikten sonra içerisine belirli oranlarda alüminyum, bakır ve magnezyum katarak elde ettiğiniz “külçe zamak”ın teslimlerinde 7/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmekte olup, söz konusu ürünün külçe veya granül halinde olmasının veya ithal ettiğiniz külçe çinkonun işlenmesiyle elde edilmiş olmasının tevkifat uygulamasına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Çinko, Alüminyum, Bakır Ve Magnezyum Karışımından Elde Edilen Külçe Zamak İçin Tevkifat Uygulaması Hk.

31.07.2014

39044742-KDV.9-1965

Top
Menu