Ytb Kapsamında Makine Satışında Kdv İstisnası

Ytb Kapsamında Makine Satışında Kdv İstisnası

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

63611781-130[13/d-2015/145]-25

07.11.2017

Konu

:

YTB kapsamında makine satışında KDV istisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden,  şirketinize ait mermer fabrikasında kullanılmak üzere yine şirketiniz tarafından üretilen makinelerin satışına ilişkin düzenlenen faturalarda yer alan makinelerin … tarih ve … no.lu yatırım teşvik belgesi ekli listede yer aldığı, söz konusu makine teçhizatın KDV mevzuatına göre indirim hakkı tanınan işlemlerle ilgili olduğu, satışa konu makine ve teçhizata ilişkin yüklenilen KDV’nin iade alınıp alınamayacağın hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

– 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

– 2 nci maddesinde, teslimin, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu,

-13/d maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinin vergiden istisna olduğu

hükme bağlanmıştır.

 Buna göre, teslimin gerçekleşmesi için bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya alıcı adına hareket edenlere devredilmesi gerekmekte olup, alıcı ve satıcının aynı kişi/kişiler olması durumunda tasarruf hakkı el değiştirmediğinden, bu işlem teslim olarak değerlendirilmemektedir.

Bu itibarla, istisna kapsamındaki makineleri kendi kendinize fatura düzenleyerek satışa konu edilen makine ve teçhizata ait yüklenilen katma değer vergisini iade almanız mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ytb Kapsamında Makine Satışında Kdv İstisnası

07.11.2017

B.07.4.DEF.0.03.10.00-130[13/d-2015/145]-25

Top
Menu