Eğitime % 100 Destek Projesi Kapsamında Yaptırılacak Okul İçin Malzeme Alımının Kdv Den İstisna Olup Olmadığı Hk.

Eğitime % 100 Destek Projesi Kapsamında Yaptırılacak Okul İçin Malzeme Alımının Kdv Den İstisna Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

( Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü )

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3: 2011/14017-57-711

29/06/2012

Konu

:

%100 Eğitime Destek projesinde KDV

            İlgide kayıtlı dilekçenizde; ilimiz Polatlı İlçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen “Eğitime %100 Destek Projesi” kapsamında 12 derslikli okul yaptıracağınız belirtilerek, okulun yapımında kullanılacak olan malzeme teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olup olmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesi uyarınca ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinin konusuna girmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun istisnaları düzenleyen hükümlerinde, yaptıracağınız okul binasında kullanılacak malzemelerin tarafınıza teslimini katma değer vergisinden istisna eden bir hüküm yer almamaktadır.

            Bu itibarla, söz konusu okulun inşasına ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabidir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Eğitime % 100 Destek Projesi Kapsamında Yaptırılacak Okul İçin Malzeme Alımının Kdv Den İstisna Olup Olmadığı Hk.

29.06.2012

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3: 2011/14017-57-711

Top
Menu