Ekspertiz Hizmetinde Kdv Tevkifatı Hk.

Ekspertiz Hizmetinde Kdv Tevkifatı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Ekspertiz Hizmetinde Kdv Tevkifatı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-22-2010-116

05/09/2011

Konu

:

Ekspertiz hizmetinde KDV tevkifatı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin araç hasarları ile ilgili ekspertiz faaliyetinde bulunduğu, sigorta şirketlerine sunduğunuz ekspertiz hizmeti ile ilgili olarak düzenlediğiniz faturalarda hesaplanan katma değer vergisinin (KDV) tevkifata tabi tutulup tutulmayacağı, tutulacaksa tevkifat oranının ne olacağı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

          Anılan Kanun maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 28/02/2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/2 Bölümünde sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapacak kuruluşlar sayılmış olup, 03/07/2005 tarih ve 25864 sayılı Resmi Gazetede politikasi/”>yayınlanan 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 5.1 bölümünde yapılan düzenleme ile 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/2 bölümüne, hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler de eklenmiştir. Ancak 95 No.lu KDV Genel Tebliğinde de belirtildiği üzere hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler, yalnızca yapım işleri, temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri ile yemek servis hizmetler alımlarına ait KDV’yi tevkifata tabi tutacaklardır.

            Ayrıca 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/3 bölümünde tevkifat kapsamındaki hizmetler arasında “Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri” de belirtilmiş, ekspertiz hizmetleri  de bu kapsamda değerlendirilmiştir.

            Bu çerçevede, gerek hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş olan gerekse bu kapsamda olmayan sigorta şirketlerine verilecek danışmanlık ve denetim hizmetleri tevkifat kapsamında yer almadığından Şirketinizce sigorta şirketlerine verilen ekspertiz hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

       Diğer taraftan, Şirketiniz tarafından 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/2 bölümünde sorumlu tayin edilen diğer kurum ve kuruluşlara verilecek ekspertiz hizmetlerine danışmanlık ve denetim hizmetleri kapsamında 1/2 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Ekspertiz Hizmetinde Kdv Tevkifatı Hk.

05.09.2011

B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-22-2010-116

Top
Menu