Engellilerin Araçlara Bindirilmesini Sağlayan Rampa,platform,liflerin Takıldığı Kapıların Kdv İstisnası

Engellilerin Araçlara Bindirilmesini Sağlayan Rampa,platform,liflerin Takıldığı Kapıların Kdv İstisnası

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

45404237-130[I-17-04]-115488

06.11.2017

Konu

:

Engellilerin araçlara bindirilmesini sağlayan rampa,platform,liflerin takıldığı kapıların KDV istisnası

   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; firmanızın toplu taşıma araçları için kapı ve kapı sistemleri ile engellilerin bu araçlara bindirilmesini sağlayan rampa, platform ve lift imalatı yaptığı, imalatını yaptığınız bu ürünlerin KDV’den istisna olduğu ancak bu ürünler ile bu ürünlerin takıldığı kapıları birlikte teslimini yaptığınız belirtilerek, teslimi yapılan bu kapıların 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında KDV’den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

   Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

   1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

   17/4-s maddesinde, engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve bilgisayar programlarının KDV’den istisna olduğu,

   hüküm altına alınmıştır.

   26/04/2014 tarih ve 28993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/E.1.1 bölümündeki bu hükmün uygulanmasına ilişkin açıklamalarda da belirtildiği gibi ; münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin; görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye, ortopedik engellilerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programlarının istisna kapsamında kabul edileceği açıklanmıştır.

   Söz konusu istisna hükmünün uygulanabilmesi için araç-gerecin, münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri ve günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş araç-gereçlerden olması gerekmektedir.

   Buna göre, firmanız tarafından engellilerin kullanımı için engellilerin otobüs ve minibüs gibi araçlara bindirilmesini-indirilmesini sağlamak üzere imal edilen engelli rampası, platform ve araç liflerinin takıldığı kapılar, münhasıran engellilerin kullanımına yönelik olmadığından 3065 sayılı Kanunun 17/4-s maddesi uyarınca KDV’den istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.

   Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Engellilerin Araçlara Bindirilmesini Sağlayan Rampa,platform,liflerin Takıldığı Kapıların Kdv İstisnası

06.11.2017

B.07.1.GİB.4.16.16.02-130[I-17-04]-115488

Top
Menu