Tıbbi Cihaz Ve Hastane Malzemelerinin Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Tıbbi Cihaz Ve Hastane Malzemelerinin Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tıbbi Cihaz Ve Hastane Malzemelerinin Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84974990-130[28-2013-42]-898

19/09/2014

Konu

:

Tıbbi cihaz ve hastane malzemelerinin tesliminde uygulanacak KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, üretimini gerçekleştirdiğiniz hasta karyolası, çocuk karyolası, bebek kodu, yatak, komidin, yemek masası, refakatçi koltuğu, sedye, acil müdahale arabası, transferli sedye, pansuman ve tedavi arabası, kirli/temiz çamaşır arabası, acil müdahale ve ilaç dağıtım arabası, ilaç dolabı, negatoskop, kan alma koltuğu, donör koltuğu, bekleme koltuğu, bebek muayene masası, muayene masası, tekerlekli sandalye, paravan, serum askısı, eskabo, soyunma dolabı, genel amaçlı ameliyat masası ve ameliyat tavan lambası’nın tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi diğer teslim ve hizmetler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

          Söz konusu 2007/13033 sayılı Karar eki II sayılı listenin “B” bölümünün; 22. sırasında 08.07.2008 tarih ve 2008/13902 sayılı Karar ile yapılan ve 20.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemede; Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki (TGTC) GTİP No’ları ve eşya tanımları itibariyle belirlenen eşyalar sayılmış ayrıca, 21.09.2008 tarihinde yürürlüğe giren 01.09.2008 tarih ve 2008/14092 sayılı Kararla yapılan değişiklikle bu sıraya bazı eşyalar ilave edilmiştir.

           KDV oranları sorulan eşyalar TGTC’de aşağıdaki GTİP No.larında yer almaktadır.

  

EŞYA

GTİP NO

Hasta Karyolası

9402.90

Çocuk Karyolası

8715.00

Bebek Kodu

8715.00

Yatak

94.04

Komodin

9403.50

Yemek masası

9403.20

Refakatçi koltuğu

94.01

Sedye

9402.90

Acil müdahale ve ilaç dağıtım arabası

9402.90

Transferli sedye

9402.90

Pansuman ve tedavi arabası

9402.90

Kirli-temiz çamaşır arabası

8716.80.00.90.18

İlaç dolabı

9403.10.91.00.00

Negatoskop

90.10

Kan alma koltuğu

9402.90

Donör koltuğu

9402.90

Bekleme koltuğu

94.01

Bebek muayene masası

9402.90

Muayene masası

9402.90

Tekerlekli sandalye

87.13

Paravan

9403.10

Serum askısı

9402.90

Eskoba

9403.20

Soyunma dolabı

9403.10.91.00.00

Ameliyat masası

9402.90

Ameliyat tavan lambası

9405.40.99.90.00

                 Yukarıda sayılan eşyalardan; hasta karyolası, acil müdahale ve ilaç dağıtım arabası, sedye, transferli sedye, pansuman ve tedavi arabası, kan alma koltuğu, donör koltuğu, muayene masası, bebek muayene masası, serum askısı, ameliyat masası KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün 22. sırasında sayılan 9402.90 tarife alt pozisyonu kapsamındaki eşyalar arasında yer aldığından, bu eşyaların ithal ve tesliminin %8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Söz konusu eşyalardan; çocuk karyolası, bebek kodu, yatak, komodin, yemek masası, refakatçi koltuğu, kirli-temiz çamaşır arabası, ilaç dolabı, negatoskop, bekleme koltuğu, tekerlekli sandalye, paravan, eskoba, soyunma dolabı, ameliyat tavan lambası KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Karar eki I ve II sayılı listelerde yer almadığından, bu eşyaların ithal ve tesliminde ise genel oranda (%18) KDV uygulanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tıbbi Cihaz Ve Hastane Malzemelerinin Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

19.09.2014

84974990-130[28-2013-42]-898

Top
Menu