Stor Perde Tesliminde Kdv Oranı Hk.

Stor Perde Tesliminde Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14028-73-527

13/07/2011

Konu

:

Stor perde tesliminde KDV oranı.

            İlgide kayıtlı dilekçenizde içerisinde alüminyum montaj profili, alüminyum boru, plastik veya alüminyum alt çıta, plastik kumanda mekanizması gibi malzemeler bulunan stor perde teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında görüş talebinde bulunulmaktadır.

           Katma değer vergisi (KDV) oranları ile ilgili kararları birleştiren ve 31/12/2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007/13033 sayılı Karar ile yapılan düzenlemeden önce;

            KDV oranları ile ilgili 2002/4480 sayılı Karar eki II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümüne 9/3/2006 tarihinde yürürlüğe giren 2006/10138 sayılı Karar ile eklenen;

            – 16 ncı sırada “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler”

            – 17 nci sırada “Yukarıdaki 16 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç),”

            ibareleri yer almaktaydı.

            2007/13033 sayılı Karar ile yapılan düzenlemede de; II sayılı listenin “B” bölümünün 16 ncı ve 17 nci sıralarında yer alan ibare bu bölümün 4 üncü ve 5 inci sıralarında aynen korunmuştur.

            – Ticari hayatta stor perde olarak tanımlanan eşyanın pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik. suni veya bunların karışımlarından dokunmuş veya örülmüş basit bir mensucat yada bu mensucatlar üzerine sentetik, suni veya kauçuk maddelerin sıvanması suretiyle yapılmış mensucat şeklinde olanlarının KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün 4 üncü sırası, bu mensucatlardan perde olarak (çeşitli ölçülerde dikilmiş vb. şekillerde) hazırlananlarının bu bölümün 5 inci sırası kapsamında değerlendirilerek ithal veya tesliminin 9/3/2006 tarihinden itibaren % 8 oranında,

             – Ticari hayatta stor perde veya jaluzi olarak isimlendirilen eşyanın perde kısmının basit bir mensucat yada bu mensucatlar üzerine sentetik, suni veya kauçuk maddelerin sıvanması suretiyle hazırlanmış olanları ile doğrudan plastik veya metal şeritlerle hazırlanmış olanlarının montaj malzemeleri (alüminyum montaj profili, alüminyum boru, plastik veya alüminyum alt çıta, plastik kumanda mekanizması gibi değişik malzemeleri bulunan) ile birlikte ithal veya teslimi KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün 5 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, genel oranda (% 18)

            KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Stor Perde Tesliminde Kdv Oranı Hk.

13.07.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14028-73-527

Son Yorumlananlar
Top
Menu