Hediye Kataloglarının Tesliminlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Hediye Kataloglarının Tesliminlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Hediye Kataloglarının Tesliminlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1719

25/05/2012

Konu

:

Hediye kataloglarının tesliminlerinde uygulanacak KDV oranı.

İlgi (c) de kayıtlı özelge talep formunda; otel, restoran, sauna, masaj hizmeti veren veya hediyelik ürünler satan firmaların ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapan kataloglar hazırlayarak teslim eden Şirketinizin bu işlemlerinde % 18 oranında KDV uygulanması gerektiğini bildiren görüşümüzün yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (II) sayılı listenin (B) bölümünün 14 üncü sırası uyarınca kitap ve benzeri politikasi/”>yayınların teslimi % 8 oranında KDV ye tabidir.

Ancak, Şirketiniz tarafından otel, restoran, sauna, masaj hizmeti veren ve hediyelik ürünler satan firmaların ürün ve hizmetlerine ilişkin hazırlanacak kataloglar, esas itibariyle reklam amaçlı bir rehber olup, kitap ve benzeri mahiyette bir politikasi/”>yayın değildir. Bu nedenle, söz konusu kataloglar, KDV oranlarına ilişkin Kararnamenin yukarıda belirtilen hükmü ile Kararname eki listelerin % 1 ve % 8 oranında KDV ye tabi işlemleri düzenleyen başka bir sırası kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, teslimlerinde genel oranda (% 18) KDV uygulanacaktır. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hediye Kataloglarının Tesliminlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

25.05.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1719

Top
Menu