İcrada Satışı Yapılan Muhtelif Renk Ve Kalitede Triko Kazağın Kdv Oranı Hk.

İcrada Satışı Yapılan Muhtelif Renk Ve Kalitede Triko Kazağın Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1059

21/07/2011

Konu

:

İcrada satışı yapılan muhtelif renk ve kalitede triko kazağın KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,  muhtelif renk ve kalitede triko kazağın icra yoluyla satışında uygulanacak katma değer vergisi oranı hususunda bilgi istenilmektedir.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetle;  1/3-d maddesine göre de  müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar KDV ye tabidir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

         Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünde;

       “…

       4- Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil hernevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,

       5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil)  (yataklar hariç) “

            yer almaktadır.

       Öte yandan, 39 seri numaralı  KDV Sirkülerinin “Dış Giyim Eşyası ile Mensucattan Ev Tekstil Ürünleri” başlıklı bölümünde,  pamuk, keten, ipek, yün, sentetik, vatka, keçe, dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul, örme veya örülmemiş giyim eşyasının [paltolar, kabanlar, ceketler, pelerinler, anoraklar, elbiseler, gelinlikler, tulumlar, pantolonlar, gömlekler, bluzlar, iç çamaşırları, pijama ve gecelikler, bornozlar, tişörtler, kazaklar, spor kıyafetleri, çoraplar, koruyucu olanlar dahil her türlü eldivenler, eşarp, fular, kaşkol ve atkılar, yağmurluklar, mesleki kıyafetler, mendiller, koruyucu olanlar dahil her türlü şapka ve başlıklar (bunların taslakları, astarları, kılıfları, siperlikleri dahil), dizlikler, getrler, tozluklar, bacak koruyucular, bellikler, kemerler, cüppe, rahip ve rahibe kıyafetleri ve benzerleri, kullanılmış giyim eşyası.] % 8 oranında katma değer vergisine tabi olduğu ifade edilmiştir. 

          Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca,  muhtelif renk ve kalitede triko kazakların icra yoluyla satışında  % 8 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır. 

         Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İcrada Satışı Yapılan Muhtelif Renk Ve Kalitede Triko Kazağın Kdv Oranı Hk.

21.07.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1059

Top
Menu