Resim Ve Yazı Fırçalarının Teslimlerinde Uygulanması Gereken Kdv Oranı

Resim Ve Yazı Fırçalarının Teslimlerinde Uygulanması Gereken Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Resim Ve Yazı Fırçalarının Teslimlerinde Uygulanması Gereken Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV.28-86507

14/10/2015

Konu

:

Resim ve yazı fırçalarının teslimlerinde uygulanması   gereken KDV oranı

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçede; resim ve yazı fırçalarının tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/14 üncü sırasında; kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye ve iletki sayılmış ancak resim ve yazı fırçasına yer verilmemiştir.

            Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 96 ncı Fasılında “çeşitli mamul eşya” düzenlenmiş, aynı cetvelin 9603.30. pozisyonunda, “Resim fırçaları, yazı fırçaları ve kozmetik ürünlerinin tatbikinde kullanılan benzeri fırçalar”a yer verilmiş ve “9603.30.10.00.00 GTİP No.sunda “Resim fırçaları ve yazı fırçaları” sayılmıştır.

            Buna göre, sözü edilen BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından resim ve yazı fırçalarının tesliminin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Resim Ve Yazı Fırçalarının Teslimlerinde Uygulanması Gereken Kdv Oranı

14.10.2015

B.07.1.GİB.4.34.17.01-010-85885

Son Yorumlananlar
Top
Menu