İstisnadan Vazgeçme

İstisnadan Vazgeçmekonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İstisnadan Vazgeçme 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

45404237-130[I.12.11]-178

28/06/2013

Konu

:

İstisnadan vazgeçme

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında metal hurda teslimlerinizin olduğu ve bu kapsamda 01.10.2005 tarihinden itibaren Kanunun 18/1 inci maddesine göre istisnadan vazgeçme hakkını kullandığınızı, kanun hükmünde yer alan 3 yıllık sürenin bitiminden önce herhangi bir müracatınız olmaması nedeniyle istisnadan vazgeçme sürenizin 01.10.2011 tarihine kadar uzadığını, ancak gelişen piyasa koşulları ve alıcı şirketlerin talepleri doğrultusunda hurda metallerinizi istisna kapsamında KDV siz teslim edebilmek için 28.11.2011 tarihinde bağlı bulunduğunuz vergi dairenize dilekçe verdiğinizi belirterek,  konu hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun:

            – 1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalatının katma değer vergisine tabi olduğu,

            – 17/4-g maddesinde; külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda atıklarının tesliminin vergiden müstesna olduğu,

            – 18 inci maddesinde ise, vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanların, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tabi tutulmalarını talep edebilecekleri ve istisnadan vazgeçeceklerin talebi üzerine, vergi dairesince, vergi mükellefiyetleri talep tarihinden itibaren tesis olunacağı, ancak, bu şekilde mükellef olanların üç yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamayacakları ve mükelleflerin üç yıllık sürenin bitiminden önce mükellefiyetten çıkma talebinde bulunmadıkları takdirde mükellefiyetin yeniden üç yıl süre ile uzamış sayılacağı

            hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, yukarıda yer alan kanun hükmü uyarınca şirketinizce üç yıllık sürenin bitiminden önce mükellefiyetten çıkma talebinde bulunulmadığından KDV mükellefiyetiniz 01.10.2011 tarihinden itibaren üç  yıl daha (01.10.2011-01.10.2014) uzamış olup, bu süre dolmadan tekrar istisna kapsamında işlem yapmanız mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İstisnadan Vazgeçme

28.06.2013

45404237-130[I.12.11]-178

Top
Menu