Kafetarya-çay Ocağı, Oyun Salonu Ve Bilardo Salonundan Oluşan Üç Ayrı Bölümü Bulunan Ve Derneğe Bağlı Olarak İşletilen Lokalde Verilen Hizmetlere Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Kafetarya-çay Ocağı, Oyun Salonu Ve Bilardo Salonundan Oluşan Üç Ayrı Bölümü Bulunan Ve Derneğe Bağlı Olarak İşletilen Lokalde Verilen Hizmetlere Uygulanacak Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-510

18/05/2011

Konu

:

Kafetarya-çay ocağı, oyun salonu ve bilardo salonundan oluşan üç ayrı bölümü bulunan ve derneğe bağlı olarak işletilen lokalde verilen hizmetlere uygulanacak KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; derneğiniz üyelerinin yararlanmaları amacıyla kafetarya-çay ocağı, oyun salonu ve bilardo salonu olarak üç ayrı bölümden oluşan lokal işletmeye başladığınız belirtilerek derneğinize bağlı olarak işletilen lokalde verilen hizmetlere uygulanması gereken katma değer vergisi oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Katma Değer Vergisi (KDV) oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (II) sayılı listenin B/24 üncü sırası uyarınca; gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (15/7/2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009/15200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen hüküm; birinci sınıf lokanta ruhsatı yada işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetlerde (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç) KDV oranı 1/1/2008 tarihinden itibaren %8 olarak uygulanmaktadır.

Yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oran uygulamasıyla ilgili açıklamalara 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (C/1) bölümünde yer verilmiştir.

Buna göre zemin katında yiyecek ve içecek (alkollü içecekler hariç) hizmetlerinin verildiği kafeterya-çay ocağı bölümünün, birinci katında oyun (playstation) salonu bölümünün, ikinci katında ise bilardo salonu bölümünün yer aldığı belirtilen lokal işletmenizin,

– yiyecek ve içecek bölümünün yer aldığı “kafeterya-çay ocağı”nda verilen hizmetlerin (alkollü içecekler hariç) % 8 oranında,

– “Oyun (playstation) salonu” ve “bilardo salonu” bölümlerinde verilen hizmetlerin ise genel oranda (% 18),

KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

             

Unvan Tanımsız

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kafetarya-çay Ocağı, Oyun Salonu Ve Bilardo Salonundan Oluşan Üç Ayrı Bölümü Bulunan Ve Derneğe Bağlı Olarak İşletilen Lokalde Verilen Hizmetlere Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

18.05.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-510

Top
Menu