Kdv Tevkifatı

Kdv Tevkifatıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kdv Tevkifatı

T.C.

DÜZCE VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

Sayı

:

13334133-KDV-03-9

09/04/2014

Konu

:

KDV Tevkifatı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Kurumlar Vergisi ve KDV mükellefi olan firmanızın … Köylere Hizmet Götürme Birliğine iş makinesi kiralaması yaptığını belirterek; söz konusu kiralama işleminin tevkifata tabi olup olmadığı  hakkında bilgi istenilmektedir.

             Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

             Aynı Kanunun 9/1 inci maddesinde mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

             Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan ve 01/05/2012 tarihinde yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 60 sayılı KDV Sirkülerinde tevkifat uygulamasına ilişkin gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

             Buna göre, KDV mükellefiyeti bulunan firmanızın Kanunun 1/1 inci maddesine göre KDV’ye tabi olan kiralama işlemine ait KDV, mükellef sıfatıyla tarafınızca beyan edilip ödeneceğinden Cumayeri Köylere Hizmet Götürme Birliğince söz konusu kiralama işlemine  yönelik tevkifat uygulanmayacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Özelge:Kdv Tevkifatı

09.04.2014

13334133-KDV-03-9

 

Top
Menu