Keçeli Pvc Drenaj Borusunun İthal Veya Tesliminde Uygulanan Kdv Oranı Hk.

Keçeli Pvc Drenaj Borusunun İthal Veya Tesliminde Uygulanan Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Keçeli Pvc Drenaj Borusunun İthal Veya Tesliminde Uygulanan Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

16700543-130-38

01/10/2014

Konu

:

Keçeli pvc drenaj borusunun ithal veya tesliminde uygulanan KDV oranı

            İlgide kayıtlı talep formunuzda, değişik ebatlarda pvc boru üretimi yaptığınız, bu üretimleriniz arasında drenaj borusunun olduğu ve bunları %18 katma değer vergisi (KDV) oranı uygulayarak sattığınız, normal pvc borusunun üzerine %8 oranında KDV uygulanan keçe sarılması suretiyle firmanızdan keçeli drenaj borusu talep edildiği belirtilerek keçeli drenaj borusu tesliminde uygulanacak KDV oranı sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun; 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde ise her türlü mal ve hizmet ithalatının, KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%1), (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%8), listelerde yer alanlar hariç vergiye tabi işlemler için (%18) olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı BKK eki; II sayılı listenin (B/4) sırasında “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat … , emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler” ibaresi yer almaktadır.

            2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/4) sırasında ismen sayılan keçenin ithal veya teslimi % 8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 39. faslında plastikler ve mamulleri tanımlanmış olup, bu fasla ait 39.17 tarife pozisyonunda “Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar gibi)” ismen sayılmıştır.

            TGTC nin 39. faslına ait GTİP numaralarında değerlendirilen pvc drenaj borusu, 2007/13033 sayılı BKK eki listeler kapsamında  yer almadığından, ithal veya teslimi genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulmaktadır.

            Buna göre, dilekçenizde bahsi geçen pvc drenaj borusuna keçe sarılması ile bu eşyanın pvc drenaj borusu olma mahiyeti değişmeyeceğinden, keçeli pvc drenaj borusunun ithal veya teslimi genel oranda (%18) KDV ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Keçeli Pvc Drenaj Borusunun İthal Veya Tesliminde Uygulanan Kdv Oranı Hk.

01.10.2014

16700543-130-38

Top
Menu