Lasiotrap Adlı Ürünün Kdv Oranı

Lasiotrap Adlı Ürünün Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

MANİSA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

85373914-130[53.01.138]-98

07/09/2015

Konu

:

Lasiotrap adlı ürünün KDV oranı

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Almanya’dan ithal edilen, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’ nin “3808.91.90.00.19” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) No.sunda tanımlı olan ve tarım ilacı olarak ruhsatlandırılan “lasiotrap” ticari isimli eşyaya uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranının bildirilmesi istenilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

           

            Söz konusu 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/19) sırasında; “18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 0106.90.00.90.14 pozisyonunda yer alan biyolojik mücadelede kullanılan parazit vepredatörler ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri, bu ürünlerin terkibinde bulunan aktif maddeler ve aktif madde üretiminde kullanılan hammaddeler” sayılmıştır.

           

            TGTC’ nin “3808.91” tarife alt pozisyonunda  “haşarat öldürücüler” sayılmıştır. Özelge talep formunuzda belirttiğiniz 3808.91.90.00.19 GTİP numaralı ürün, TGTC’ nin anılan tarife alt pozisyonunun “Diğerleri” sırasında yer almaktadır.

            Buna göre, TGTC’nin “3808.91.90.00.19” GTİP No.sunda yer alan “lasiotrap” ticari isimli eşyanın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünü niteliğinde olduğu anlaşıldığından, bu ürünün ithal veya tesliminin % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Lasiotrap Adlı Ürünün Kdv Oranı

07.09.2015

B.07.1.GİB.4.45.15.01-130[53.01.138]-98

Top
Menu