Market İşletmecisinin Satıcı Firmalara Raf Katılım Bedeli, Pano Bedeli, Mağaza Giriş Bedeli Vb Adlar Altında Düzenlediği Faturalarda Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Market İşletmecisinin Satıcı Firmalara Raf Katılım Bedeli, Pano Bedeli, Mağaza Giriş Bedeli Vb Adlar Altında Düzenlediği Faturalarda Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Market İşletmecisinin Satıcı Firmalara Raf Katılım Bedeli, Pano Bedeli, Mağaza Giriş Bedeli Vb Adlar Altında Düzenlediği Faturalarda Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[23-2011/21]-777

25/07/2012

Konu

:

KDV Oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, market işletmecisi olarak insört bedeli, pano bedeli, bülten bedeli, raf katılım bedeli veya mağaza giriş bedeli adı altında satıcı firmalara fatura kesmekte olduğunuzu belirtip düzenlenen faturalarda uygulanması gereken KDV oranına ilişkin Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Buna göre, insört bedeli, pano bedeli, bülten bedeli, raf katılım bedeli, mağaza giriş bedeli adı altında vermiş olduğunuz hizmetler, Kararname eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından %18 oranında KDV ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Market İşletmecisinin Satıcı Firmalara Raf Katılım Bedeli, Pano Bedeli, Mağaza Giriş Bedeli Vb Adlar Altında Düzenlediği Faturalarda Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

25.07.2012

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[23-2011/21]-777

Top
Menu