Mikroskop Ve Parçalarının İthalinde, Yurt İçi Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Mikroskop Ve Parçalarının İthalinde, Yurt İçi Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Mikroskop Ve Parçalarının İthalinde, Yurt İçi Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1057

21/07/2011

Konu

:

Mikroskop ve parçalarının ithalinde, yurt içi tesliminde uygulanacak KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, mikroskop ve parçalarının ithalinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

             KDV Kanununun 1/2 nci maddesine göre her türlü mal ve hizmet ithali KDV ye tabidir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararnameye ekli (II) sayılı listenin “B” bölümünün, 2008/13902 sayılı Kararname ile değiştirilen 22 nci sırasında; Türk Gümrük Tarife Cetvelinin  “90.11 kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dâhil) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)” pozisyonunda yer alan eşyalara da yer verilmiştir.

            Buna göre, Şirketinizce ithal edilen mikroskopların Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 90.11 pozisyon numarası kapsamında olması halinde ithali ve yurt içinde tesliminde %8 oranında KDV uygulanacaktır.

            Diğer taraftan, bu mikroskopların aksam, parça ve aksesuarları 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararnamesi eki listelerde yer almadığından  ithali ve yurt içinde teslimleri genel oranda (%18) KDV ye tabi olacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Mikroskop Ve Parçalarının İthalinde, Yurt İçi Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

21.07.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1057

Son Yorumlananlar
Top
Menu