Müzik, Sesli Kitap Ve Video Kütüphanesi Abonelik Hizmetinde Kdv Oranı Hk.

Müzik, Sesli Kitap Ve Video Kütüphanesi Abonelik Hizmetinde Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Müzik, Sesli Kitap Ve Video Kütüphanesi Abonelik Hizmetinde Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-010-1891

17/07/2014

Konu

:

Müzik, sesli kitap ve video kütüphanesi abonelik hizmetinde KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, devlet üniversiteleri de dahil bir çok üniversiteye internet ortamında müzik, sesli kitap ve video kütüphanesi abonelik hizmeti sattığınızı belirterek, bu hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile, Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Buna göre, Şirketiniz tarafından devlet üniversiteleri de dahil bir çok üniversiteye satışı gerçekleştirilen internet ortamında müzik, sesli kitap ve video kütüphanesi abonelik hizmeti, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından genel oranda (% 18) KDV ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Müzik, Sesli Kitap Ve Video Kütüphanesi Abonelik Hizmetinde Kdv Oranı Hk.

17.07.2014

39044742-010-1891

Top
Menu