Oyun Ve Eğlence Amaçlı Olarak Faaliyet Gösteren Ve Ruhsatlarında İnternet-cafe Yazılı Yerlerden Eğlence Vergisi Alınmamaktadır.

Oyun Ve Eğlence Amaçlı Olarak Faaliyet Gösteren Ve Ruhsatlarında İnternet-cafe Yazılı Yerlerden Eğlence Vergisi Alınmamaktadır.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Oyun Ve Eğlence Amaçlı Olarak Faaliyet Gösteren Ve Ruhsatlarında İnternet-cafe Yazılı Yerlerden Eğlence Vergisi Alınmamaktadır.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.66/6624-64
KONU : Oyun ve eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren
ve ruhsatlarında İnternet-Cafe yazılı yerlerden eğlence
vergisi alınıp alınmayacağıı hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
­…………………… BAKANLIĞI
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne)
­…………………… Belediye Başkanlığından alınan örneği ekli 6.6.2000 gün ve 08.08.01/2847 sayılı yazıda, yeni açılan oyun ve eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren ve ruhsatlarında İnternet-Cafe yazılı yerlerden eğlence vergisi alınıp alınmayacağı konusunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek, konu hakkında Bakanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği gibi, 2464 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde, Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yar alan eğlence işletmelerinin faaliyetlerinin eğlence vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun istisna ve muaflıklara ilişkin 19 uncu maddesinin 5 numaralı bendinde de, bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve ruhsatnamelerde kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay ocakları olduğu belirtilen yerler eğlence vergisinden istisna edilmiştir.

Bu hükümlere göre, ruhsatnamelerinde İnternet-Cafe yazılı yerler, kahvehane ve kıraathane niteliğinde bulunduğundan, eğlence vergisi ile yükümlü tutulmamaları gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, konu ile ilgili Bakanlıkları görüşünün belirlenerek gerekli duyurunun yapılmasını arz ederim.

Bakan a.

Özelge:Oyun Ve Eğlence Amaçlı Olarak Faaliyet Gösteren Ve Ruhsatlarında İnternet-cafe Yazılı Yerlerden Eğlence Vergisi Alınmamaktadır.

25.05.1999

B.07.0.GEL.0.66/6624-64

Top
Menu