Tarım Makineleri Kesim Aksam Ve Parçalarından Olan Zıpka, Mastar Ve Çakılı Mastarın (bıçaklı Mastar) İthal Veya Tesliminin, 30/3/2009 Tarihinden Önce Genel Oranda (%18), 30/3/2009 Tarihinden Sonra (bu Tarih Dahil) İndirimli Oranda (%8) Kdv Ye Tabi Olduğu

Tarım Makineleri Kesim Aksam Ve Parçalarından Olan Zıpka, Mastar Ve Çakılı Mastarın (bıçaklı Mastar) İthal Veya Tesliminin, 30/3/2009 Tarihinden Önce Genel Oranda (%18), 30/3/2009 Tarihinden Sonra (bu Tarih Dahil) İndirimli Oranda (%8) Kdv Ye Tabi Olduğukonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tarım Makineleri Kesim Aksam Ve Parçalarından Olan Zıpka, Mastar Ve Çakılı Mastarın (bıçaklı Mastar) İthal Veya Tesliminin, 30/3/2009 Tarihinden Önce Genel Oranda (%18), 30/3/2009 Tarihinden Sonra (bu Tarih Dahil) İndirimli Oranda (%8) Kdv Ye Tabi Olduğu 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-197-7

05/05/2010

Konu

:

Tarım Aletlerinin Parçalarının (Zıpka, Mastar, Çakılı Mastar) Katma Değer Vergisi Oranı

İlgide kayıtlı dilekçenizde, tarım aletlerinin yedek parçaları olan zıpka (bıçakların bağlandığı bıçakları tutan yuva), mastar (zıpkanın üstüne takılan bıçağın çakıldığı parça) ve çakılı mastarın (bıçağın mastarın üstüne çakılmış hali) satışında uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi talep edilmektedir. 

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile, Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise %18 olarak tespit edilmiştir.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki II sayılı listenin B/28 inci sırasına 2009/14812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile “8433.90 Aksam ve parçalar (84.33 pozisyonundaki makine ve cihazlara ait olanlar)” da eklenmiştir.

Buna göre, 2009/14812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin yürürlüğü olan 30/3/2009 tarihinden itibaren, 84.33 tarife pozisyonunda yer alan makine ve cihazların aksam ve parçaları ile ilgili “8433.90” tarife alt açılımındaki “aksam ve parçalar”ın ithal veya teslimi %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

Bu nedenle, tarım makineleri kesim aksam ve parçalarından olan zıpka, mastar ve çakılı mastarın (bıçaklı mastar) ithal veya teslimi, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki II sayılı listenin B/28 inci sırası kapsamında değerlendirilerek, 30/3/2009 tarihinden önce genel oranda (%18), 30/3/2009 tarihinden sonra (bu tarih dahil) indirimli oranda (%8) KDV ye tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tarım Makineleri Kesim Aksam Ve Parçalarından Olan Zıpka, Mastar Ve Çakılı Mastarın (bıçaklı Mastar) İthal Veya Tesliminin, 30/3/2009 Tarihinden Önce Genel Oranda (%18), 30/3/2009 Tarihinden Sonra (bu Tarih Dahil) İndirimli Oranda (%8) Kdv Ye Tabi Olduğu

05.05.2010

B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-197-7

Top
Menu