Tasfiye Halindeki Konut Yapı Kooperatifine Yapılan İnşaat-taahhüt İşlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Tasfiye Halindeki Konut Yapı Kooperatifine Yapılan İnşaat-taahhüt İşlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

45404237-130[I-18-46]-E.192430

24.09.2018

Konu

:

Tasfiye  halindeki  konut  yapı kooperatifine yapılan inşaat-taahhüt işlerinde uygulanacak KDV oranı.

İlgi

:

04/04/2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kooperatifinizin 08/2016 döneminde tasfiyeye girdiği, müteahhitlik işlerine ilişkin kesin kabul tutanağının 13/10/2016 tarihinde imzalandığı ve faturanın 19/10/2016 tarihinde düzenlendiği belirtilerek; tasfiye tarihinden sonra yapımı tamamlanarak hakediş bedeli faturası düzenlenen inşaat taahhüt işlerine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % l, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % l8 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 12 nci sırasında, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin % 1 oranında KDV’ ye tabi tutulması öngörülmüştür.

Öte yandan, 60 No.lu KDV Sirkülerinde, “Tasfiyeye giren konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerine istisna veya indirimli oran uygulanmayacaktır. Bu uygulama tasfiyenin hukuken ve fiilen başlaması ile geçerli olacaktır. Tasfiye kararı alan ancak tasfiye uygulamasına hukuken ve fiilen başlamayan, diğer bir deyişle tasfiye kararını ticaret siciline tescil ettirmeyen kooperatifler istisna veya indirimli oran uygulamasından faydalanmaya devam edecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, tasfiye kararının ticaret siciline tescil ettirildiği tarihten sonra yapımı tamamlanarak bu tarihten sonra hakediş bedeli faturası düzenlenen inşaat taahhüt işlerine genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tasfiye Halindeki Konut Yapı Kooperatifine Yapılan İnşaat-taahhüt İşlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

24.09.2018

45404237-130[I-18-46]-E.192430

Top
Menu