Tela’nın Kdv Oranı Hk.

Tela’nın Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1069

21/07/2011

Konu

:

Tela’nın KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kravat şeklinde kesilmiş telanın ithalinde uygulanması gereken KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararnameye ekli (II) sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) bölümünde;

            “4-Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,

            5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ” yer almaktadır.

            Buna göre, firmanızca kravat şeklinde kesilen telanın ithalinde, söz konusu eşyanın, II sayılı Listenin B/4 üncü sırasında sayılan ürünlerden imal edilmesi ya da 5 inci sırada sayılan eşyalardan olması halinde  % 8 oranında, aksi halde % 18 oranında KDV uygulanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Tela’nın Kdv Oranı Hk.

21.07.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1069

Son Yorumlananlar
Top
Menu