Tübitak Ve Milli Eğitim Bakanlığından Kdv Ödenmeden Alınan Kitapların Satışlarında Uygulanacak Kdv Oranı.

Tübitak Ve Milli Eğitim Bakanlığından Kdv Ödenmeden Alınan Kitapların Satışlarında Uygulanacak Kdv Oranı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tübitak Ve Milli Eğitim Bakanlığından Kdv Ödenmeden Alınan Kitapların Satışlarında Uygulanacak Kdv Oranı. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.17 madde-1406

02/09/2013

Konu

:

Tübitak ve Milli Eğitim Bakanlığından KDV ödenmeden alınan kitapların satışlarında uygulanacak KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizce T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan katma değer vergisi (KDV) ödenmeden alınan kitapların satışında KDV uygulanıp uygulanmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararnameye ekli II sayılı listenin 14 üncü sırasında yer alan “Kitap ve benzeri politikasi/”>yayınlar (21/06/1927 tarih ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.)  % 8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Buna göre, Şirketiniz tarafından kitap tesliminde KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre % 8 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir. Kitapların T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Şirketinize tesliminde KDV ödenmemiş olması bu durumu değiştirmeyecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tübitak Ve Milli Eğitim Bakanlığından Kdv Ödenmeden Alınan Kitapların Satışlarında Uygulanacak Kdv Oranı.

02.09.2013

39044742-KDV.17 madde-1406

Top
Menu