Türkiye’nin Bazı Uluslararası Hava Limanlarına Yer Hizmeti Verilmesi Durumunda Bu Hava Limanlarında Yer Alan İdari Ve Teknik Ofis Binalarında Yapılacak Yenileme, Revizyon Ve Özel Maliyet Mahiyetindeki İşlemlerin Kdv Kanununun 13. Maddesine Eklenen (e) Ben

Türkiye’nin Bazı Uluslararası Hava Limanlarına Yer Hizmeti Verilmesi Durumunda Bu Hava Limanlarında Yer Alan İdari Ve Teknik Ofis Binalarında Yapılacak Yenileme, Revizyon Ve Özel Maliyet Mahiyetindeki İşlemlerin Kdv Kanununun 13. Maddesine Eklenen (e) Ben
 

T.C.

MALIYE BAKANLIGI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   :B.07.0.GEL.0.54/5413-

İLGİ: 28.1.2004 ve DR-2004/132 sayılı yazınız.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İlgide kayıtlı yazınızda, Türkiye’nin 14 uluslararası hava limanında yer hizmeti verdiğiniz belirtilerek bu hava limanlarında yer alan idari ve teknik ofis binalarımızda yapılacak yenileme, revizyon ve özel maliyet mahiyetindeki işlemlerin 5228 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13. maddesine eklenen (e) bendi hükmü kapsamında istisna olup olmayacağı sorulmaktadır.

Bilindiği gibi, 3065 sayılı KDV Kanununun 13. maddesine 5228 sayılı Kanunun 14. maddesiyle eklenen (e) bendi ile, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi islerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere bu islere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt isleri 01.08.2004 tarihinden itibaren KDV’den istisna edilmiştir.

Söz konusu istisna, hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi islerine yönelik bulunmaktadır. Hava meydanlarında yer hizmeti veren şirketinizin idari ve teknik ofis binalarında yapılacak yenileme, revizyon ve özel maliyet mahiyetindeki işlemlerin istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Türkiye’nin Bazı Uluslararası Hava Limanlarına Yer Hizmeti Verilmesi Durumunda Bu Hava Limanlarında Yer Alan İdari Ve Teknik Ofis Binalarında Yapılacak Yenileme, Revizyon Ve Özel Maliyet Mahiyetindeki İşlemlerin Kdv Kanununun 13. Maddesine Eklenen (e) Ben

29.03.2004

B.07.0.GEL.0.54/5413-

Son Yorumlananlar
Top
Menu