Yurt Dışında Yerleşik Firmanın Mallarına, Türkiye’deki Serbest Bölgelerde Müşteri Bulunması Hizmetinde Kdv Uygulaması Hk.

Yurt Dışında Yerleşik Firmanın Mallarına, Türkiye’deki Serbest Bölgelerde Müşteri Bulunması Hizmetinde Kdv Uygulaması Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1198

08/08/2011

Konu

:

Yurt dışında yerleşik firmanın mallarına, Türkiye’deki serbest bölgelerde müşteri bulunması hizmetinde KDV uygulaması.

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, yurt dışında yerleşik bir firmanın Türkiye distribütörü olduğunuz belirtilerek distribütörü olduğunuz firma tarafından doğrudan Türkiye’deki bir serbest bölgeye yapılan makine teslimi için firmanıza verilecek komisyon bedelleri üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            1/1 maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin vergiye tabi olduğu,

            6/b maddesinde, hizmet işlemlerinde Türkiye’de yapılmış olmaktan kasdın, hizmetin Türkiye’de yapılması veya hizmetten Türkiye’de faydalanılması olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, distribütör konumunda olan Şirketinizce yurt dışında yerleşik firmaya verilen, bu firmanın mallarına Türkiye’deki serbest bölgelerde müşteri bulma hizmeti, Türkiye’de ifa edildiğinden ve hizmetten de Türkiye’de yararlanıldığından genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi bulunmakta olup, bu hizmetlerin KDV den istisna tutulması mümkün değildir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Yurt Dışında Yerleşik Firmanın Mallarına, Türkiye’deki Serbest Bölgelerde Müşteri Bulunması Hizmetinde Kdv Uygulaması Hk.

08.08.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1198

Top
Menu