Yurt Dışındaki Mukim Firmanın Türkiye’den Satın Aldığı Motorsuz Uçağın Yurt Dışına İhraç Edilmeden Önce Parçalara Ayrılarak Paketlenmesi Hizmeti Hk.

Yurt Dışındaki Mukim Firmanın Türkiye’den Satın Aldığı Motorsuz Uçağın Yurt Dışına İhraç Edilmeden Önce Parçalara Ayrılarak Paketlenmesi Hizmeti Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1106

26/07/2011

Konu

:

Yurt dışındaki mukim firmanın Türkiye’den satın aldığı motorsuz uçağın yurt dışına ihraç edilmeden önce parçalara ayrılarak paketlenmesi hizmeti

İlgide kayıtlı dilekçenizde Şirketinizin Türkiye’de ucuş yaşını dolduran bir uçağı satın alan yurtdışında yerleşik bir firmaya, bu uçağın parçalara ayrılarak, paketlenmesi ve gümrük sahasında müşteri temsilcisine teslimi hizmetini taahhüt ettiği belirtilerek, bu hizmetin KDV Kanununa göre hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a maddesinde,  yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin,  KDV den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 12/2 nci maddesi uyarınca da bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için;

– Hizmetlerin yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve

– Hizmetten yurtdışında faydalanılması,

 gerekmektedir.

Öte yandan, 26, 30 ve 113 Seri Nolu KDV Genel Tebliğlerinde hizmet ihracaının kapsam ve niteliği konusunda gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; Şirketinizin yurt dışındaki mukim firmanın Türkiye’den satın aldığı bir uçağı sökmesi, çıkan parçaları paketlemesi, ambalajlaması ve yurt dışına gönderilmek üzere gümrük işlemlerinin tamamlanması, gümrük sahasında müşteri temsilcisine teslim edilmesi şeklinde verdiği hizmetlerden yurt dışında faydalanılacağından, ilgili tebliğlerdeki şartların da yerine getirilmesi kaydıyla bu hizmetlerin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışındaki Mukim Firmanın Türkiye’den Satın Aldığı Motorsuz Uçağın Yurt Dışına İhraç Edilmeden Önce Parçalara Ayrılarak Paketlenmesi Hizmeti Hk.

26.07.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1106

Son Yorumlananlar
Top
Menu