Biçerdöver Sahibi Çiftçiler İle Kamyon Gibi Biçerdöver Mahiyetindeki Motorlu Araçlara Sahip Olan Çiftçilerin Zirai Kazançlarının Gerçek Usulde Tespit Edilmesi Gerekir.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Biçerdöver Sahibi Çiftçiler İle Kamyon Gibi Biçerdöver Mahiyetindeki Motorlu Araçlara Sahip Olan Çiftçilerin Zirai Kazançlarının Gerçek Usulde Tespit Edilmesi Gerekir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 05.01.2000
SAYI : B.07.0.GEL.0.41/4102-211/1536
KONU : Biçerdöver sahibi çiftçiler ile kamyon gibi
biçerdöver mahiyetindeki motorlu araçlara sahip
olan çiftçilerin zirai kazançlarının gerçek usulde
tespit edileceği hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
AMASYA VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğü’ne)

İLGİ : 01/12/1999 gün ve B.07.0.4.DEF.0.05.10.04-3-12-3780 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazıdan, zirai faaliyette kullanılan kamyonların biçerdöver mahiyetinde bir motorlu araç olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve söz konusu kamyonların modellerinin bu değerlendirme üzerinde etkili olup olmayacağı konusunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun 53 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca sahip olan çiftçilerin kazançlarının gerçek usulde tespiti gerekmektedir.

Bu hükmün uygulanmasında kamyonlar biçerdöver mahiyetide motorlu araç olarak kabul edilmektedir. Öte yandan, yukarıda zikredilen madde de yasa koyucu biçerdöver veya benzeri mahiyetinde motorlu araçlar için herhangi bir yaş belirlemesi yapmamıştır. Bu nedenle, biçerdöver sahibi çiftçiler ile kamyon gibi biçerdöver mahiyetindeki motorlu araçlara sahip olan çiftçilerin zirai kazançlarının gerçek usulde tespit edilmesi gerekir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

Özelge:Biçerdöver Sahibi Çiftçiler İle Kamyon Gibi Biçerdöver Mahiyetindeki Motorlu Araçlara Sahip Olan Çiftçilerin Zirai Kazançlarının Gerçek Usulde Tespit Edilmesi Gerekir.

05.01.2000

B.07.0.GEL.0.41/4102-211/1536

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Biçerdöver Sahibi Çiftçiler İle Kamyon Gibi Biçerdöver Mahiyetindeki Motorlu Araçlara Sahip Olan Çiftçilerin Zirai Kazançlarının Gerçek Usulde Tespit Edilmesi Gerekir.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu