Personele Öğle Yemeği (tabldot) Verilmesine Yönelik Muhtelif Gıda Alımlarındaki Kdv Tevkifatı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Personele Öğle Yemeği (tabldot) Verilmesine Yönelik Muhtelif Gıda Alımlarındaki Kdv Tevkifatı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.55.15.02-2010-VUK-ÖZE-15-285

23/06/2011

Konu

:

Vergi Kimlik Numarası.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; İl Müdürlüğünüz tabldot işletmesince personele öğle yemeği (tabldot) verilmesine yönelik muhtelif gıda alımlarındaki KDV tevkifatının, Müdürlüğünüz Muhasebe Servisine ait vergi kimlik numarasından vergi dairesine ödenip ödenmeyeceği hakkında Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

KDV Kanununun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanarak yayımlanan 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların (A/3) bölümünde belirtilen işlemleri ile 110 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin D bölümü ile değişik 108 Seri nolu KDV genel Tebliğinin B/2 bölümü gereğince bu kurum ve kuruluşların büyük ve küçükbaş hayvan eti (sakatat ve bağırsak dâhil) alımlarında tevkifat uygulaması getirilmiştir.

Bu çerçevede, İl Müdürlüğünüz tabldot işletmesince öğle yemeği (tabldot) verilmesine yönelik muhtelif gıda (büyük ve küçükbaş hayvan eti) alımlarında yapacağı KDV tevkifatı beyan ve ödeme işlemlerinin, Müdürlüğünüz adına kayıtlı mevcut vergi kimlik numarası üzerinden Kurumunuz Muhasebe Servisince yerine getirilmesi mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Personele Öğle Yemeği (tabldot) Verilmesine Yönelik Muhtelif Gıda Alımlarındaki Kdv Tevkifatı Hk.

23.06.2011

B.07.1.GİB.4.55.15.02-2010-VUK-ÖZE-15-285

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Personele Öğle Yemeği (tabldot) Verilmesine Yönelik Muhtelif Gıda Alımlarındaki Kdv Tevkifatı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu