T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

77058783-105[2013/15]-87

08/03/2016

Konu

:

Fatura tutarının fatura üzerine ayrıca yazıyla   yazılması

 

         

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, …Vergi Dairesi Müdürlüğünün …vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, … faaliyetinde bulunduğunuz, … fatura üzerine fatura tutarının ayrıca yazı ile yazılıp yazılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinde; “Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

 

            1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

 

            2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

 

            3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

 

            4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

 

            …” hükmü yer almaktadır.

 

            Bu itibarla, toplam tutar bilgisinin, düzenleyeceğiniz faturaların üzerinde rakam ve yazıyla yer alması zorunlu bulunmaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Toplam Tutar Bilgisinin Fatura Üzerinde Yazıyla Yazılması Hk.

08.03.2016

B.07.1.GİB.4.07.17.02-105[2013/15]-87

Top
Menu