Toplam Tutar Bilgisinin Fatura Üzerinde Yazıyla Yazılması Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Toplam Tutar Bilgisinin Fatura Üzerinde Yazıyla Yazılması Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANTALYA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

77058783-105[2013/15]-87

08/03/2016

Konu

:

Fatura tutarının fatura üzerine ayrıca yazıyla   yazılması

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, …Vergi Dairesi Müdürlüğünün …vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, … faaliyetinde bulunduğunuz, … fatura üzerine fatura tutarının ayrıca yazı ile yazılıp yazılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinde; “Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

            1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

            2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

            3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

            4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

            …” hükmü yer almaktadır.

            Bu itibarla, toplam tutar bilgisinin, düzenleyeceğiniz faturaların üzerinde rakam ve yazıyla yer alması zorunlu bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Toplam Tutar Bilgisinin Fatura Üzerinde Yazıyla Yazılması Hk.

08.03.2016

B.07.1.GİB.4.07.17.02-105[2013/15]-87

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Toplam Tutar Bilgisinin Fatura Üzerinde Yazıyla Yazılması Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu