3402.20.90.00.16, 3926.90.97.90.19, 4818.40.19.00.00, 6307.90.99.90.00, G.t.i.p. Numaralarında Yer Alan Eşyaların Tabi Olacağı Kdv Oranı Hk.

3402.20.90.00.16, 3926.90.97.90.19, 4818.40.19.00.00, 6307.90.99.90.00, G.t.i.p. Numaralarında Yer Alan Eşyaların Tabi Olacağı Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1198

04/04/2012

Konu

:

3402.20.90.00.16, 3926.90.97.90.19, 4818.40.19.00.00, 6307.90.99.90.00, G.T.İ.P. numaralarında yer alan eşyaların tabi olacağı KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 3926.90.97.90.19, 3402.20.90.00.16, 6307.90.99.90.00, 4818.40.19.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralarında yer alan eşyalar için uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            1- 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/22) nci sırasında TGTC nin 39 no.lu fasılda yer alan eşyalardan, “yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler” sayılmıştır.

            2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/22) nci sırasında TGTC ndeki GTİP numaraları ve eşya tanımları itibariyle belirlenen eşyalar sayılmıştır.

             TGTC nin 39 no.lu faslında “Plastikler ve mamulleri” tanımlanmıştır. Bu faslın 39.26 alt tarife pozisyonunda “Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya” tanımlanmış olup, bu alt tarife pozisyonuna ait GTİP numaraları arasında “3926.90.97.90.19 Diğerleri” GTİP numarası da sayılmıştır.

TGTC nin 3926.90.97.90.19 Diğerleri GTİP numarasında yer alan eşyalardan “yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları,” KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin (B/22) nci sırası kapsamında olup, bunların teslimi %8 oranında, bu GTİP numarası kapsamında olmakla birlikte bu torbalar mahiyetinde bulunmayan diğer eşyaların teslimi %18 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

2- TGTC nin “3402.20.90.00.16 Sabun içermeyenler (Yıkama ve temizleme müstahzarları)” GTİP numarasında yer alan eşyalar 2007/13033 sayılı BKK eki listelerde yer almadığından teslimi genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

3- 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/4) üncü sırasında “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,” ibaresi yer almaktadır.

TGTC nin “6307.90.99.90.00 Diğerleri (Diğer hazır eşya)” GTİP numarasında (2012 yılı TGTC de 9619.00.49.00.00 Diğerleri olarak değiştirilmiştir) yer alan eşyalardan yalnız 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/4) üncü sırasında yazılı maddelerden mamul olanların teslimi %8 oranında, diğer maddelerden mamul olanların teslimi %18 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

4- TGTC nin 4818.40.19.00.00 Diğerleri (hijyenik havlu ve tampon benzeri eşya) 2012 yılı TGTC de “9619.00.19.00.00 Diğerleri” şeklinde değiştirilmiş olmakla birlikte 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/22) nci sırasında sayılan eşyalar arasında yer almadığından, teslimi genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:3402.20.90.00.16, 3926.90.97.90.19, 4818.40.19.00.00, 6307.90.99.90.00, G.t.i.p. Numaralarında Yer Alan Eşyaların Tabi Olacağı Kdv Oranı Hk.

04.04.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1198

Top
Menu