3921.12.00.00.00 Gtip Nolu

3921.12.00.00.00 Gtip Nolu
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1089

22/07/2011

Konu

:

3921.12.00.00.00 GTİP nolu “vinilklorür polimer”den mamül suni deri ithali.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Firmanızın TGTC nin 3921.12.00.00.00 GTİP numarasından ithal ettiği vinilklorür polimerden mamül suni deriye uygulanacak katma değer vergisi  oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki  II sayılı listenin “B” bölümün;

            – 4 üncü sırasında, pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,

             – 6/a  sırasında, işlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),

            yer almıştır.

            TGTC nin 39 uncu  faslında “Plastikler ve mamulleri” tanımlanmıştır. Bu fasla ait GTİP numaraları arasında 3921.12.00.00.00 “Vinilklorür polimerlerinden olanlar [Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler ve şeritler (gözenekli olanlar)]” da sayılmıştır.

           Bu nedenlerle, TGTC nin 3921.12.00.00.00 GTİP numarasından ithal edilen ve ticari hayatta vinilklorür polimerden mamül suni deri olarak isimlendirilen eşyanın;

            -Pamuklu, yünlü, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş mensucat, vatka, keçe ile basit bir mensucat üzerine sentetik veya suni (plastik, kauçuk gibi) maddelerle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanları mensucatın hazırlanış şekline göre dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka veya keçe şeklinde olanlarınının 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  eki II sayılı listenin B bölümünün 4 üncü sırası,

             – Plaka, levha, tabaka şeklinde (ayakkabı aksamı, tabanı vb. nin imalatında kullanılan niteliktekiler) deri ve kösele takliti mahiyetinde olanların ise suni deri ve kösele anlamında aynı Kararaneme eki II sayılı listenin B bölümünün 6/a sırası,

             uyarınca  ithal veya tesliminde % 8 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır. 

             Ancak, TGTC nin 39 uncu faslındaki eşyalar arasında yer alsa bile; herhangi bir mensucat, vatka veya keçe olmaksızın sentetik, suni, kauçuk veya yapışkan gibi diğer maddelerin doğrudan ısı ile veya diğer şekillerde kimyevi maddelerle tabaka, levha, şerit şeklinde hazırlanmış olanları ile tabii metal ve cam filamentleri, lifleri ve iplikleri ile örülmüş ya da dokunmuş mensucatın, sentetik suni ve kauçuk madde emdirilmiş, sıvanmış ve kaplanmış olanlarının söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin “B” bölümünün 4 veya 6/a sırası kapsamında değerlendirilmesine imkan bulunmadığından, ithal veya tesliminde genel oranda (%18) katma değer vergisi uygulancaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

                 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:3921.12.00.00.00 Gtip Nolu

22.07.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1089

Son Yorumlananlar
Top
Menu