5806.32.90.00.11 Cırt Bant Pozisyonunda Sınıflandırılan Bitki Bağlama Bandının Kdv Oranı Hk.

5806.32.90.00.11 Cırt Bant Pozisyonunda Sınıflandırılan Bitki Bağlama Bandının Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.28-2121

16/07/2012

Konu

:

5806.32.90.00.11 Cırt bant pozisyonunda sınıflandırılan Bitki Bağlama bandının KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın “5806.32.90.00.11 Cırt bant” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kapsamında yer alan “bitki bağlama bandı “nı ithal ederek yutiçinde satışını yaptığı, ürünün polietilen üzerine keçe (polyester ile takviye edilmiş) lamine edilmek suretiyle üretildiği belirtilerek, tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin; 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin B/4 üncü sırasında, “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler” yer almaktadır.

            Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 58.06 tarife pozisyonunda “Kordelalar (58.07 pozisyonunda yer alanlar hariç); paralel hale getirilip yapıştırılmış iplik veya liflerden atkı ipliksiz kordelalar (boldükler)” tanımlanmıştır. Bu pozisyona ait “5806.32.90.00.11” GTİP numarasında “Cırt bant (kenarsız diğer kordela)” ismen sayılmıştır.

            Buna göre, TGTC’nin 58.06 tarife pozisyonuna ait “5806.32.90.00.11 Cırt Bant” GTİP numarası kapsamındaki bitki bağlama bandının ithal ve tesliminde %8 oranında KDV uygulanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:5806.32.90.00.11 Cırt Bant Pozisyonunda Sınıflandırılan Bitki Bağlama Bandının Kdv Oranı Hk.

16.07.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.28-2121

Son Yorumlananlar
Top
Menu