Bedelsiz İhracat Teslimlerine İlişkin Bedelin Kdv Beyannamesine Eklenmesi Hk.

Bedelsiz İhracat Teslimlerine İlişkin Bedelin Kdv Beyannamesine Eklenmesi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Bedelsiz İhracat Teslimlerine İlişkin Bedelin Kdv Beyannamesine Eklenmesi Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-133

07/02/2012

Konu

:

Bedelsiz ihracat teslimlerine ilişkin bedelin KDV beyannamesine eklenmesi

            İlgide kayıtlı dilekçenizde; 2008/Haziran döneminde gerçekleştirilen  bedelsiz ihracat  teslimlerinize  ilişkin bedellerin katma değer vergisi (KDV) beyannamesine  dahil edilip edilmeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 12 nci maddesinde; bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için;  teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmelidir ve teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır. Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesinin durumu değiştirmeyeceği hükmüne yer verilmiştir.

             Buna göre, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için karşılığında yurda herhangi bir bedel getirilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu teslimin KDV Kanununun 12/1 inci maddesindeki şartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi kaydıyla, ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Diğer taraftan, bedelsiz olarak yapılan ihracat işleminin de beyannameye dahil edilebileceği tabiidir. Ancak, bu işleme ilişkin olarak yüklenilen vergilerin iade edilebilmesi için söz konusu bedelsiz ihracat işleminin ihracatın yapıldığı dönem beyannamesiyle beyan edilmesi ve bu beyannamede iade talebinde bulunulması gerekmekte olup, beyan edilmeyen bedelsiz ihracat işlemleri ile ilgili olarak iade talebinde bulunulması söz konusu değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Bedelsiz İhracat Teslimlerine İlişkin Bedelin Kdv Beyannamesine Eklenmesi Hk.

07.02.2012

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-133

Top
Menu