Buzağı Biberon Ve Emziğine Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Buzağı Biberon Ve Emziğine Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Buzağı Biberon Ve Emziğine Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

21152195-35-02-453

25/07/2014

Konu

:

Buzağı biberon ve emziğine uygulanacak kdv oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; buzağı biberonu parçalarını (biberon ve emzik) satın alıp daha sonra birleştirerek satışını yaptığınızdan bahisle, söz konusu ürünlerin alımında ve satımında uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

             KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için (%1),  (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için (%8), bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için (%18) olarak belirlenmiştir.

           Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin (B/22) sırasında; “18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

            …

39. Fasıl

Plastikler ve mamulleri (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler)

40. Fasıl

Kauçuk ve kauçuktan eşya (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler)”

            …”

            ifadesine yer verilerek Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 39 ve 40 no.lu fasıllarında yer alan mallardan parantez içinde isimleri bulunanların teslimlerine (% 8) oranında KDV oranı uygulanması gerektiği kararlaştırılmıştır.

            Buna göre, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/22) sırasında yer verilen ürünler arasında bulunmayan “buzağı biberonu ve emziği ile emzikli biberon” teslimlerine genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Buzağı Biberon Ve Emziğine Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

25.07.2014

21152195-35-02-453

Top
Menu